Đề Xuất 12/2022 # Làm Thế Nào Để Đạt Được Điểm Tối Đa Phần Đọc Hiểu? / 2023 # Top 16 Like | Lamdeppanasonic.com

Đề Xuất 12/2022 # Làm Thế Nào Để Đạt Được Điểm Tối Đa Phần Đọc Hiểu? / 2023 # Top 16 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Làm Thế Nào Để Đạt Được Điểm Tối Đa Phần Đọc Hiểu? / 2023 mới nhất trên website Lamdeppanasonic.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

/******/ #huge_it_loading_image_2 { height:375px; width:600px; display: table-cell; text-align: center; vertical-align: middle; } #huge_it_loading_image_2.display { display: table-cell; } #huge_it_loading_image_2.nodisplay { display: none; } #huge_it_loading_image_2 img { margin: auto 0; width: 20% !important; } .huge_it_slideshow_image_wrap_2 { height:375px; width:600px; max-width: calc(100% – 0px); position:relative; display: block; text-align: center; /*HEIGHT FROM HEADER.PHP*/ clear:both; float:none; margin:0px auto; border-style: solid; border-left: 0 !important; border-right: 0 !important; opacity:0 } .huge_it_slideshow_image_wrap1_2.display { width: 100%; height: 100%; } .huge_it_slideshow_image_wrap1_2.display { display: block; } .huge_it_slideshow_image_wrap1_2.nodisplay { opacity: 0; } .huge_it_slideshow_image_wrap_2 * { box-sizing: border-box; -moz-box-sizing: border-box; -webkit-box-sizing: border-box; } .huge_it_slideshow_image_2 { width: 100%; height: 100%; max-width: 100%; max-height: 100%; } .huge_it_slideshow_image_wrap1_2{ height:375px; width:600px; max-width: 100%; } #huge_it_slideshow_left_2, #huge_it_slideshow_right_2 { cursor: pointer; display:none; height: 100%; outline: medium none; position: absolute; z-index: 13; margin-top: 0 !important; top: 50%; transform: translateY(-50%); } #huge_it_slideshow_left-ico_2, #huge_it_slideshow_right-ico_2 { z-index: 13; -moz-box-sizing: content-box; box-sizing: content-box; cursor: pointer; display: table; left: -9999px; line-height: 0; margin-top: -15px; position: absolute; top: 50%; /*z-index: 10135;*/ } #huge_it_slideshow_left-ico_2:hover, #huge_it_slideshow_right-ico_2:hover { cursor: pointer; } .huge_it_slideshow_image_container_2 { display: table; position: relative; top:0; left:0; text-align: center; vertical-align: middle; width:100%; overflow:hidden; height: 100%; } .huge_it_slideshow_title_text_2 { text-decoration: none; position: absolute; z-index: 11; display: inline-block; width: 24%; /*height: 44 %;*/ right:3%;top:3%; padding: 2%; text-align: right; font-weight: bold; color: #000000; background: rgba(255,255,255,0.7) !important; border-style: solid; font-size: 13px; border-width: 0px; border-color: #ffffff; border-radius: 4px; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { text-decoration: none; position: absolute; z-index: 11; border-style:solid; display: inline-block;

width:64%; /*height:44%;*/ right:3%;bottom:3%; padding:3%; text-align:justify; color:#ffffff; background:rgba(0,0,0,0.7) !important; border-style:solid; font-size:13px; border-width:0px; border-color:#ffffff; border-radius:0px; } .huge_it_slideshow_title_text_2.none, .huge_it_slideshow_description_text_2.none, .huge_it_slideshow_title_text_2.hidden, .huge_it_slideshow_description_text_2.hidden {display:none;} .huge_it_slideshow_title_text_2 h1, .huge_it_slideshow_description_text_2 h1, .huge_it_slideshow_title_text_2 h2, .huge_it_slideshow_title_text_2 h2, .huge_it_slideshow_title_text_2 h3, .huge_it_slideshow_title_text_2 h3, .huge_it_slideshow_title_text_2 h4, .huge_it_slideshow_title_text_2 h4, .huge_it_slideshow_title_text_2 p, .huge_it_slideshow_title_text_2 p, .huge_it_slideshow_title_text_2 strong, .huge_it_slideshow_title_text_2 strong, .huge_it_slideshow_title_text_2 span, .huge_it_slideshow_title_text_2 span, .huge_it_slideshow_title_text_2 ul, .huge_it_slideshow_title_text_2 ul, .huge_it_slideshow_title_text_2 li, .huge_it_slideshow_title_text_2 li { padding:2px; margin:0; } .huge_it_slide_container_2 { display: table-cell; margin: 0 auto; position: relative; vertical-align: middle; width:100%; height:100%; _width: inherit; _height: inherit; } .huge_it_slide_bg_2 { margin: 0 auto; width:100%; height:100%; _width: inherit; _height: inherit; } .huge_it_slide_bg_2 li img{ position: absolute; /*top: -0px !important; left: -0px !important;*/ left:0; height: 100%; } .huge_it_slide_bg_2 li iframe{ width: 100%; height: 100%; } .huge_it_slider_2 { width:100%; height:100%; display:table !important; padding:0 !important; margin:0 !important; } .huge_it_slideshow_image_item_2 { width:100%; height:100%; _width: inherit; _height: inherit; display: table-cell; filter: Alpha(opacity=100); opacity: 1; position: absolute !important; top:0 !important; left:0 !important; vertical-align: middle; z-index: 1; margin:0 !important; padding:0 !important; overflow: hidden !important; border-radius: 0px !important; } .huge_it_slideshow_image_second_item_2 { width:100%; height:100%; _width: inherit; _height: inherit; display: table-cell; filter: Alpha(opacity=0); opacity: 0; position: absolute !important; top:0 !important; left:0 !important; vertical-align: middle; overflow:hidden; margin:0 !important; visibility:visible !important; padding:0 !important; border-radius: 0px !important; } .huge_it_slideshow_image_second_item_2 a, .huge_it_slideshow_image_item_2 a { display:block; width:100%; height:100%; } .huge_it_grid_2 { display: none; height: 100%; overflow: hidden; position: absolute; width: 100%; } .huge_it_gridlet_2 { opacity: 1; filter: Alpha(opacity=100); position: absolute; } .huge_it_slideshow_dots_container_2 { display: table; position: absolute; width:100% !important; height:100% !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 { margin: 0 auto; overflow: hidden; position: absolute; width:100%; height:30px; } .huge_it_slideshow_dots_2 { display: inline-block; position: relative; cursor: pointer; box-shadow: 1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.1) inset, 1px 1px 1px rgba(255,255,255,0.1); width:10px; height: 10px; border-radius: 10px; background: #00f; margin: 10px; overflow: hidden; z-index: 17; } .huge_it_slideshow_dots_active_2 { opacity: 1; filter: Alpha(opacity=100); } .huge_it_slideshow_dots_deactive_2 { } .huge_it_slideshow_image_wrap_2 { background:#ffffff; border-width:0px; border-color:#ffffff; border-radius:0px; } .huge_it_slideshow_image_wrap_2.nocolor { background: transparent; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 { top:0; } .huge_it_slideshow_dots_2 { background:#000000; } .huge_it_slideshow_dots_active_2 { background:#ffffff; } /*//////////////////////slider thunbnail styles start///////////////////////////*/ .bx-viewport { height: 100px !important; -webkit-transform: translatez(0); } border-bottom: none !important; } margin:0 !important; padding: 0 !important; } list-style-type:none !important; margin: 0 !important; padding: 0 !important; } .bx-wrapper { position: relative; margin: 0 auto 0 auto; padding: 0; max-width: px !important; *zoom: 1; -ms-touch-action: pan-y; touch-action: pan-y; } .huge_it_slideshow_thumbs_container_2{ display: none; } .huge_it_slideshow_thumbs_2{ margin: 0; } .huge_it_slideshow_thumbs_2 li{ display: inline-block; height: 100px ; } .huge_it_slideshow_thumbnails_2 { display: inline-block; position: relative; cursor: pointer; background: #FFFFFF; z-index: 17; height: 100px; } .sl_thumb_img{ width: 100% !important; height: 100% !important; display: block; margin: 0 auto; } .sl_thumb_img2{ height: 100% !important; display: block; margin: 0 auto; } .trans_back{ width: 100%; height: 100%; top:0; position: absolute; background:rgba(255,255,255,0.5); transition: 0.3s ease; } .trans_back:hover{ background:none !important; } .play-icon.youtube {background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/images/play.youtube.png) center center no-repeat; width: 100%; height: 100%; top:0; position: absolute;} .play-icon.vimeo {background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/images/play.vimeo.png) center center no-repeat; width: 100%; height: 100%; top:0; position: absolute; } .bx-wrapper { border: 0 solid #fff; background: #fff; } /*////////////slider thunbnail styles end//////////////*/ #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-21px; height:43px; width:29px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-21px; height:43px; width:29px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; }

@media screen and (max-width: 600px) { .huge_it_slideshow_title_text_2 { font-size: 13px !important; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { font-size: 13px !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 .huge_it_slideshow_dots_2 { width:10px; height:10px; border-radius:10px; margin: 10px; } #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-21px; height:4343px; width:29px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-21px; height:43px; width:29px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; } } @media screen and (max-width: 572px) { .huge_it_slideshow_title_text_2 { font-size: 12.3933333333px !important; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { font-size: 12.3933333333px !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 .huge_it_slideshow_dots_2 { width:9.53333333333px; height:9.53333333333px; border-radius:9.53333333333px; margin: 9.53333333333px; } #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-20.02px; height:40.993333333343px; width:27.6466666667px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-20.02px; height:40.9933333333px; width:27.6466666667px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; } } @media screen and (max-width: 544px) { .huge_it_slideshow_title_text_2 { font-size: 11.7866666667px !important; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { font-size: 11.7866666667px !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 .huge_it_slideshow_dots_2 { width:9.06666666667px; height:9.06666666667px; border-radius:9.06666666667px; margin: 9.06666666667px; } #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-19.04px; height:38.986666666743px; width:26.2933333333px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-19.04px; height:38.9866666667px; width:26.2933333333px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; } } @media screen and (max-width: 516px) { .huge_it_slideshow_title_text_2 { font-size: 11.18px !important; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { font-size: 11.18px !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 .huge_it_slideshow_dots_2 { width:8.6px; height:8.6px; border-radius:8.6px; margin: 8.6px; } #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-18.06px; height:36.9843px; width:24.94px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-18.06px; height:36.98px; width:24.94px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; } } @media screen and (max-width: 488px) { .huge_it_slideshow_title_text_2 { font-size: 10.5733333333px !important; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { font-size: 10.5733333333px !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 .huge_it_slideshow_dots_2 { width:8.13333333333px; height:8.13333333333px; border-radius:8.13333333333px; margin: 8.13333333333px; } #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-17.08px; height:34.973333333343px; width:23.5866666667px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-17.08px; height:34.9733333333px; width:23.5866666667px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; } } @media screen and (max-width: 460px) { .huge_it_slideshow_title_text_2 { font-size: 9.96666666667px !important; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { font-size: 9.96666666667px !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 .huge_it_slideshow_dots_2 { width:7.66666666667px; height:7.66666666667px; border-radius:7.66666666667px; margin: 7.66666666667px; } #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-16.1px; height:32.966666666743px; width:22.2333333333px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-16.1px; height:32.9666666667px; width:22.2333333333px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; } } @media screen and (max-width: 432px) { .huge_it_slideshow_title_text_2 { font-size: 9.36px !important; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { font-size: 9.36px !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 .huge_it_slideshow_dots_2 { width:7.2px; height:7.2px; border-radius:7.2px; margin: 7.2px; } #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-15.12px; height:30.9643px; width:20.88px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-15.12px; height:30.96px; width:20.88px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; } } @media screen and (max-width: 404px) { .huge_it_slideshow_title_text_2 { font-size: 8.75333333333px !important; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { font-size: 8.75333333333px !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 .huge_it_slideshow_dots_2 { width:6.73333333333px; height:6.73333333333px; border-radius:6.73333333333px; margin: 6.73333333333px; } #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-14.14px; height:28.953333333343px; width:19.5266666667px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-14.14px; height:28.9533333333px; width:19.5266666667px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; } } @media screen and (max-width: 376px) { .huge_it_slideshow_title_text_2 { font-size: 8.14666666667px !important; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { font-size: 8.14666666667px !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 .huge_it_slideshow_dots_2 { width:6.26666666667px; height:6.26666666667px; border-radius:6.26666666667px; margin: 6.26666666667px; } #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-13.16px; height:26.946666666743px; width:18.1733333333px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-13.16px; height:26.9466666667px; width:18.1733333333px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; } } @media screen and (max-width: 348px) { .huge_it_slideshow_title_text_2 { font-size: 7.54px !important; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { font-size: 7.54px !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 .huge_it_slideshow_dots_2 { width:5.8px; height:5.8px; border-radius:5.8px; margin: 5.8px; } #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-12.18px; height:24.9443px; width:16.82px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-12.18px; height:24.94px; width:16.82px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; } } @media screen and (max-width: 320px) { .huge_it_slideshow_title_text_2 { font-size: 6.93333333333px !important; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { font-size: 6.93333333333px !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 .huge_it_slideshow_dots_2 { width:5.33333333333px; height:5.33333333333px; border-radius:5.33333333333px; margin: 5.33333333333px; } #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-11.2px; height:22.933333333343px; width:15.4666666667px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-11.2px; height:22.9333333333px; width:15.4666666667px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; } } @media screen and (max-width: 292px) { .huge_it_slideshow_title_text_2 { font-size: 6.32666666667px !important; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { font-size: 6.32666666667px !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 .huge_it_slideshow_dots_2 { width:4.86666666667px; height:4.86666666667px; border-radius:4.86666666667px; margin: 4.86666666667px; } #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-10.22px; height:20.926666666743px; width:14.1133333333px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-10.22px; height:20.9266666667px; width:14.1133333333px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; } } @media screen and (max-width: 264px) { .huge_it_slideshow_title_text_2 { font-size: 5.72px !important; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { font-size: 5.72px !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 .huge_it_slideshow_dots_2 { width:4.4px; height:4.4px; border-radius:4.4px; margin: 4.4px; } #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-9.24px; height:18.9243px; width:12.76px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-9.24px; height:18.92px; width:12.76px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; } } @media screen and (max-width: 236px) { .huge_it_slideshow_title_text_2 { font-size: 5.11333333333px !important; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { font-size: 5.11333333333px !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 .huge_it_slideshow_dots_2 { width:3.93333333333px; height:3.93333333333px; border-radius:3.93333333333px; margin: 3.93333333333px; } #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-8.26px; height:16.913333333343px; width:11.4066666667px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-8.26px; height:16.9133333333px; width:11.4066666667px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; } } @media screen and (max-width: 208px) { .huge_it_slideshow_title_text_2 { font-size: 4.50666666667px !important; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { font-size: 4.50666666667px !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 .huge_it_slideshow_dots_2 { width:3.46666666667px; height:3.46666666667px; border-radius:3.46666666667px; margin: 3.46666666667px; } #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-7.28px; height:14.906666666743px; width:10.0533333333px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-7.28px; height:14.9066666667px; width:10.0533333333px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; } } @media screen and (max-width: 180px) { .huge_it_slideshow_title_text_2 { font-size: 3.9px !important; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { font-size: 3.9px !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 .huge_it_slideshow_dots_2 { width:3px; height:3px; border-radius:3px; margin: 3px; } #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-6.3px; height:12.943px; width:8.7px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-6.3px; height:12.9px; width:8.7px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; } } @media screen and (max-width: 152px) { .huge_it_slideshow_title_text_2 { font-size: 3.29333333333px !important; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { font-size: 3.29333333333px !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 .huge_it_slideshow_dots_2 { width:2.53333333333px; height:2.53333333333px; border-radius:2.53333333333px; margin: 2.53333333333px; } #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-5.32px; height:10.893333333343px; width:7.34666666667px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-5.32px; height:10.8933333333px; width:7.34666666667px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; } } /******/

Điều này sẽ cực kỳ dễ dàng nếu có sự trợ giúp đắc lực của sơ đồ tư duy

Bước 1: Xác định nội dung văn bản và lựa chọn hình ảnh trung tâm phù hợp

Ví dụ:

Bước 2: Xác định các cấp độ của câu hỏi.

Ví dụ:

Thông thường một đề đọc hiểu gồm có 4 câu hỏi ở 4 cấp độ khác nhau. Khi phân chia các cấp độ của câu hỏi, nếu là giáo viên có thể biết câu hỏi mình đặt ra đã đúng chuẩn chưa, còn nếu là học sinh có thể biết được cách trả lời tùy mức độ yêu cầu.

Nhận biết là câu hỏi cấp độ 1: chỉ cần học sinh đọc kĩ văn bản để nhận ra phong cách, phương thức biểu đạt hay nội dung chính của văn bản… câu hỏi cấp độ này chỉ cần trả lời thật ngắn gọn, đủ ý.

Thông hiểu là câu hỏi đòi hỏi bắt đầu tư duy và suy nghĩ để tìm câu trả lời, đôi khi câu trả lời ở ngay trong văn bản. Dạng câu hỏi thông hiểu thường là vì sao, ý nghĩa của, liệt kê các hình ảnh…học sinh không cần suy nghĩ quá sâu xa, không cần suy nghĩ ngoài văn bản.

Vận dụng là câu hỏi cấp độ 3 thường yêu cầu học sinh nhận định đánh giá vấn đề hoặc phân tích một phần văn bản. Câu hỏi này đòi hỏi học sinh có thái độ, quan điểm riêng của bản thân. Câu hỏi chưa đòi hỏi khả năng hành văn nhưng ý phải rõ ràng, mạch lạc.

Vận dụng cao là câu hỏi cấp độ 4 thường yêu cầu học sinh từ vấn đề đặt ra trong văn bản vận dụng vào giải quyết một tình huống thực tế. Bạn phải vận dụng kiến thức xã hội cộng với khả năng hành văn để viết đoạn ngắn sao cho thật xúc tích, các ý không trùng lặp.

Như vậy xác định được mục đích của câu hỏi ngay từ đầu sẽ giúp bạn trả lời đúng trọng tâm đúng yêu cầu của câu hỏi. Người xưa có câu, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.

Bước 3: Hình thành ý trả lời.

Đây là bước quan trọng nhất giúp bạn ăn điểm hoàn toàn. Thông thường, bạn hay bị sót ý khi trả lời các câu hỏi đọc hiểu, nhưng với sơ đồ tư duy các ý sẽ được phân chia và không bao giờ lặp nhau.

Để đi đến đáp án cuối cùng, bạn phải trải qua nhiều bước. Điều này tương ứng với các cấp độ của sơ đồ tư duy.

Ví dụ: để xác định được nội dung chính của văn bản (chủ đề của văn bản), trước tiên bạn phải xác định được đề tài của văn bản.

Xác định đề tài bạn trả lời cho câu hỏi: ai, cái gì, sự việc gì… (đề tài người lính, đề tài người nông dân, đề tài tình mẫu tử, đề tài về lòng yêu nước….)

Hay khi chỉ ra ý nghĩa một hình ảnh nào đó, bạn phải phân ra nghĩa đen và nghĩa bóng từ đó thấy được thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm

Khi rút ra cảm nhận, suy nghĩ thực tế, bạn cần phân biệt rõ bài học về nhận thức, tư tưởng, hành động

Ý nghĩa của việc đọc hiểu văn bản bằng sơ đồ tư duy

Nhận thức vấn đề bằng cả ngôn từ lẫn hình ảnh

Tạo trường liên tưởng trong thực tế và phát huy các ý tưởng sáng tạo

Xác định được mục tiêu câu hỏi, định hướng cách trả lời

Sơ đồ nhiều cấp bậc, tiếp cận vấn đề từ dễ đến khó

Hệ thống ý rõ ràng, đầy đủ dễ dàng thêm và bổ sung các ý.

Phát triển tư duy mạch lạc, không lặp ý.

Từ sơ đồ dễ dàng diễn đạt ý theo cách hành văn của bản thân.

Lưu ý khi làm đọc hiểu văn bản bằng sơ đồ tư duy.

Thích hợp cho việc học tập tại nhà hoặc trên lớp

Dễ dàng phác họa ý trên giấy nháp khi trong phòng thi

Cần tạo thói quen tư duy giúp làm bài tốt khi đi thi

Hiệu quả khi làm việc nhóm, các thành viên cùng nhận xét bổ sung

Giữa 4 cấp độ tư duy có thể không có ranh giới rõ ràng, đôi khi để làm tốt vận dụng vẫn cần đến tư duy nhận biết, thông hiểu.

Đề bài minh họa

Chim sơn ca trên đảo Sơn Ca

Đảo Sơn Ca không có sơn ca

Ngày và đêm rùng rùng tiếng sóng

Lúc nào biển cũng là biển động

Sóng ngả nghiêng ầm vỡ quanh nhà…

Đảo Sơn Ca không có sơn ca

Đêm trăng lên cát trắng mà đỏ áy

Ngày lòe lửa, hoàng hôn rần rật cháy

Cỏ chưa kịp non đã vội úa già.

Đảo Sơn Ca không có sơn ca

Không có giống chim nào sống được

Cái doi cát mỏng manh như bọt nước

Trôi lang thang trên mặt biển sẫm màu mây

Có tiếng chim nào ríu ran đâu đây

Mà hòn đảo bỗng bồng bềnh hư ảo

Tôi ngước tìm. Thấy anh lính Hải quân

Đứng ngang trời thổi sáo…

(Trần Đăng Khoa, Đảo Sơn Ca, 4 – 1976)

Câu 1: Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

Câu 2: Hãy liệt kê những hình ảnh thể hiện sự khắc nghiệt của thiên nhiên nơi đảo xa.

Câu 3: Câu thơ được nhắc lại nhiều lần: Đảo Sơn Ca không có sơn ca nhằm nhấn mạnh ý nghĩa thông điệp gì?

Câu 4: Cảm nhận của anh/chị về hình ảnh anh lính Hải quân trong hai câu thơ cuối:

Tôi ngước tìm. Thấy anh lính Hải quân

Đứng ngang trời thổi sáo…

Hướng dẫn học sinh hình thành câu trả lời:

Đáp án Hướng dẫn cách làm bài

Câu 1:

Thể loại thơ: tự do

Dựa vào quy phạm về hình thức để xác định thể thơ.

Câu 2:

Những hình ảnh thể hiện sự khắc nghiệt của thiên nhiên nơi đảo xa là:

+ Rùng rùng tiếng sóng

+ Sóng ngả nghiêng ầm vỡ

+ Cỏ chưa kịp non đã úa già

+ Không giống chim nào sống được

+ Ngày lòe lửa, hoàng hôn rần rật cháy

Sử dụng phương pháp đọc lướt bằng mắt để thu thập thông tin. Chú ý các tín hiệu của thiên nhiên: sóng, cây cỏ, chim…

Câu 3:  Câu thơ được điệp lại “Đảo Sơn Ca không có sơn ca” nhằm:

+ Nhấn mạnh thiên nhiên nơi đảo xa rất khắc nghiệt. Sự sống ở đây rất hiếm hoi.

+ Hòn đảo mang tên Sơn Ca như một sự khẳng định sức sống mãnh liệt của con người, đặc biệt là tâm hồn yêu đời, yêu sự sống, lạc quan trước mọi thử thách.

Phân tích và chỉ ra được sự đối lập giữa những khốc liệt của thiên nhiên với sức sống trong tâm hồn con người nơi đây.

Câu 4: Hình ảnh người lính hải quân:

– Hiên ngang bất khuất trước không gian rộng lớn của trời, của sóng.

– Trên đảo dù có khó khăn, khắc nghiệt đến đâu thì con người vẫn có thể tồn tại.

– Tiếng sáo là điệu tâm hồn lạc quan, yêu đời vang lên giữa biển trời mênh mông.

– Đồng thời cho thấy người lính luôn vững vàng ý chí luôn cầm chắc tay súng canh giác vùng biển quê hương.

– Lý giải vì sao đảo không có sơn ca lại mang tên Sơn Ca: mỗi người lính như một tiếng Sơn Ca cất lên giai điệu Tổ quốc.

à Tâm trạng của tác giả: ngạc nhiên, khâm phục và đầy tự hào về người lính.

Sử dụng thao tác lập luận phân tích.

Chú ý các hình ảnh, chi tiết: tư thế, tiếng sáo…

Chú ý sự đối lập giữa 3 khổ trên (không có sự sống) với hình ảnh anh lính Hải quân ở cuối bài.

var pausehover=”on”; var huge_video_playing={}; var autoplayMatch={}; var scrolling; var ifhasthumb =”dotstop”; scrolling = pausehover != ‘on’; jQuery(window).load(function(){ setTimeout(function(){ jQuery(‘.huge_it_slide_container_2’).mouseleave(); }, 10); });

var YTdeferred = jQuery.Deferred(); window.onYouTubeIframeAPIReady = function() { YTdeferred.resolve(window.YT); }; YTdeferred.done(function(YT) { jQuery(‘.huge-it-iframe’).each(function(){

var el_id = jQuery(this).attr(‘data-element-id’); var volume = HUGEIT_YT_IFRAMES[‘iframe’+el_id][‘volume’];

window[‘onPlayerReady’+el_id] = function(event) { window[‘player_’+el_id][‘setVolume’](volume); } }); jQuery(‘.huge-it-iframe’).each(function(){

var id = jQuery(this).attr(‘id’); var el_id = jQuery(this).attr(‘data-element-id’); var controls = HUGEIT_YT_IFRAMES[‘iframe’+el_id][‘controls’]; var showinfo = HUGEIT_YT_IFRAMES[‘iframe’+el_id][‘showinfo’]; var url = HUGEIT_YT_IFRAMES[‘iframe’+el_id][‘videoId’];

window[‘player_’+el_id] = new YT.Player(id, { height: ‘375’, width: ‘600’, videoId: url, playerVars: { ‘controls’: controls, ‘showinfo’: showinfo, ‘rel’:0 }, events: { ‘onError’: window[‘onPlayerError’+el_id], ‘onReady’: window[‘onPlayerReady’+el_id], ‘onStateChange’: window[‘onPlayerStateChange’+el_id], ‘loop’:1 } }); }) });

jQuery(function(){ jQuery(‘.huge-it-iframe’).each(function(){

var el_id = jQuery(this).attr(‘data-element-id’); var quality = HUGEIT_YT_IFRAMES[‘iframe’+el_id][‘quality’];

window[‘onPlayerStateChange’+el_id] = function(event) {

if (event.data == YT.PlayerState.PLAYING) { HUGEIT_YT_IFRAMES[‘iframe’+el_id][‘state’]=’played’; event.target.setPlaybackQuality(quality); } } });

}); function stopYoutubeVideo(currentVideo,nextVideo) { if(currentVideo) { (HUGEIT_YT_IFRAMES[‘iframe’+currentVideo][‘state’])?currentVideo&&(window[‘player_’+currentVideo][‘pauseVideo’]()):currentVideo&&(window[‘player_’+currentVideo][‘stopVideo’]()); } nextVideo&&HUGEIT_YT_IFRAMES[‘iframe’+nextVideo][‘autoplay’]&&(window[‘player_’+nextVideo][‘playVideo’]()); }

function stopVimeoVideo(currentVideo,nextVideo){ jQuery(currentVideo).vimeo(‘pause’); jQuery(nextVideo).vimeo(‘play’); } /*** initialize And youtube autopay ***/ jQuery( window ).load(function() { (function VimeoOptionsReady(){ jQuery(‘.huge-it-iframe-vimeo’).each(function(){ var el_id = jQuery(this).attr(‘data-element-id’); jQuery(this).vimeo(‘setColor’,HUGEIT_VIMEOS[‘iframe’+el_id][‘color’]); jQuery(this).vimeo(‘setVolume’,HUGEIT_VIMEOS[‘iframe’+el_id][‘volume’]); }) }());

if(‘off’ == ‘on’) { if(jQuery(‘.huge-it-iframe-vimeo.autoplay’).length) {

(function AutoplayVimeo() { var setplayVideo = setInterval(hugeitframe, 100); function hugeitframe() { var vimeo1 = jQuery(‘.huge_it_slider_2 li’).first().find(‘.autoplay’) if(vimeo1.length) { vimeo1.vimeo(‘play’); clearInterval(setplayVideo); } } }()); }

if(jQuery(‘.huge-it-iframe.autoplay’).length) {

(function AutoplayYoutube() { var setplayVideo = setInterval(hugeitframe, 100); function hugeitframe() { jQuery(‘.huge-it-iframe.autoplay’).each(function(){

var el_id = jQuery(this).attr(‘data-element-id’);

if(window[‘player_’+el_id]) { window[‘player_’+el_id][‘playVideo’](); clearInterval(setplayVideo); } }); } }()); } } var myid = jQuery(this).data(‘rowid’); myid = parseInt(myid); eval(‘player_’ + myid + ‘.playVideo()’); ev.preventDefault(); }); }); if(typeof sliderID_array ==”undefined”) { var sliderID_array=; } var data_2 = ; var event_stack_2 = ; var huge_it_transition_duration_2 = 1000; var huge_interval = {}; var id_array_index = sliderID_array.length; sliderID_array[id_array_index] = window.clearInterval(huge_interval[‘huge_it_playInterval_’+2]);

var huge_it_current_key_2 = ”; function huge_it_move_dots_2() { var image_left = jQuery(“.huge_it_slideshow_dots_active_2”).position().left; var image_right = jQuery(“.huge_it_slideshow_dots_active_2”).position().left + jQuery(“.huge_it_slideshow_dots_active_2″).outerWidth(true);

} function huge_it_testBrowser_cssTransitions_2() { return huge_it_testDom_2(‘Transition’); } function huge_it_testBrowser_cssTransforms3d_2() { return huge_it_testDom_2(‘Perspective’); } function huge_it_testDom_2(prop) { var browserVendors = [”, ‘-webkit-‘, ‘-moz-‘, ‘-ms-‘, ‘-o-‘, ‘-khtml-‘]; var domPrefixes = [”, ‘Webkit’, ‘Moz’, ‘ms’, ‘O’, ‘Khtml’]; var i = domPrefixes.length; while (i–) { if (typeof document.body.style[domPrefixes[i] + prop] !== ‘undefined’) { return true; } } return false; } function huge_it_cube_2(tz, ntx, nty, nrx, nry, wrx, wry, current_image_class, next_image_class, direction) {

/* If browser does not support 3d transforms/CSS transitions.*/ if (!huge_it_testBrowser_cssTransitions_2()) { jQuery(“.huge_it_slideshow_dots_2”).removeClass(“huge_it_slideshow_dots_active_2”).addClass(“huge_it_slideshow_dots_deactive_2”); jQuery(“#huge_it_dots_” + huge_it_current_key_2 + “_2”).removeClass(“huge_it_slideshow_dots_deactive_2”).addClass(“huge_it_slideshow_dots_active_2”); return huge_it_fallback_2(current_image_class, next_image_class, direction); } if (!huge_it_testBrowser_cssTransforms3d_2()) { return huge_it_fallback3d_2(current_image_class, next_image_class, direction); } jQuery(current_image_class).css({‘z-index’: ‘none’}); jQuery(next_image_class).css({‘z-index’ : 2}); huge_it_trans_in_progress_2 = true; /* Set active thumbnail.*/ jQuery(“.huge_it_slideshow_dots_2”).removeClass(“huge_it_slideshow_dots_active_2”).addClass(“huge_it_slideshow_dots_deactive_2”); jQuery(“#huge_it_dots_” + huge_it_current_key_2 + “_2”).removeClass(“huge_it_slideshow_dots_deactive_2”).addClass(“huge_it_slideshow_dots_active_2”); jQuery(“.huge_it_slide_bg_2”).css(‘perspective’, 1000); jQuery(current_image_class).css({ transform : ‘translateZ(‘ + tz + ‘px)’, backfaceVisibility : ‘hidden’ });

jQuery(“.huge_it_slideshow_image_wrap_2,.huge_it_slide_bg_2,.huge_it_slideshow_image_item_2,.huge_it_slideshow_image_second_item_2 “).css(‘overflow’, ‘visible’);

jQuery(next_image_class).css({ opacity : 1, filter: ‘Alpha(opacity=100)’, backfaceVisibility : ‘hidden’, transform : ‘translateY(‘ + nty + ‘px) translateX(‘ + ntx + ‘px) rotateY(‘+ nry +’deg) rotateX(‘+ nrx +’deg)’ }); jQuery(“.huge_it_slider_2”).css({ transform: ‘translateZ(-‘ + tz + ‘px)’, transformStyle: ‘preserve-3d’ }); /* Execution steps.*/ setTimeout(function () { jQuery(“.huge_it_slider_2”).css({ transition: ‘all ‘ + huge_it_transition_duration_2 + ‘ms ease-in-out’, transform: ‘translateZ(-‘ + tz + ‘px) rotateX(‘+ wrx +’deg) rotateY(‘+ wry +’deg)’ }); }, 20); /* After transition.*/ jQuery(“.huge_it_slider_2”).one(‘webkitTransitionEnd transitionend otransitionend oTransitionEnd mstransitionend’, jQuery.proxy(huge_it_after_trans)); function huge_it_after_trans() { jQuery(“.huge_it_slide_bg_2,.huge_it_slideshow_image_item_2,.huge_it_slideshow_image_second_item_2 “).css(‘overflow’, ‘hidden’); jQuery(“.huge_it_slide_bg_2”).removeAttr(‘style’); jQuery(current_image_class).removeAttr(‘style’); jQuery(next_image_class).removeAttr(‘style’); jQuery(“.huge_it_slider_2”).removeAttr(‘style’); jQuery(current_image_class).css({‘opacity’ : 0, filter: ‘Alpha(opacity=0)’, ‘z-index’: 1}); jQuery(next_image_class).css({‘opacity’ : 1, filter: ‘Alpha(opacity=100)’, ‘z-index’ : 2}); huge_it_trans_in_progress_2 = false; key = event_stack_2[0].split(“-“); event_stack_2.shift(); huge_it_change_image_2(key[0], key[1], data_2, true,false); } } } function huge_it_cubeH_2(current_image_class, next_image_class, direction) { /* Set to half of image width.*/ var dimension = jQuery(current_image_class).width() / 2; if (direction == ‘right’) { huge_it_cube_2(dimension, dimension, 0, 0, 90, 0, -90, current_image_class, next_image_class, direction); } else if (direction == ‘left’) { huge_it_cube_2(dimension, -dimension, 0, 0, -90, 0, 90, current_image_class, next_image_class, direction); } } function huge_it_cubeV_2(current_image_class, next_image_class, direction) { /* Set to half of image height.*/ var dimension = jQuery(current_image_class).height() / 2; /* If next slide.*/ if (direction == ‘right’) { huge_it_cube_2(dimension, 0, -dimension, 90, 0, -90, 0, current_image_class, next_image_class, direction); } else if (direction == ‘left’) { huge_it_cube_2(dimension, 0, dimension, -90, 0, 90, 0, current_image_class, next_image_class, direction); } } /* For browsers that does not support transitions.*/ function huge_it_fallback_2(current_image_class, next_image_class, direction) { huge_it_fade_2(current_image_class, next_image_class, direction); } /* For browsers that support transitions, but not 3d transforms (only used if primary transition makes use of 3d-transforms).*/ function huge_it_fallback3d_2(current_image_class, next_image_class, direction) { huge_it_sliceV_2(current_image_class, next_image_class, direction); } function huge_it_none_2(current_image_class, next_image_class, direction) { jQuery(current_image_class).css({‘opacity’ : 0, ‘z-index’: 1}); jQuery(next_image_class).css({‘opacity’ : 1, ‘z-index’ : 2}); /* Set active thumbnail.*/ jQuery(“.huge_it_slideshow_dots_2”).removeClass(“huge_it_slideshow_dots_active_2”).addClass(“huge_it_slideshow_dots_deactive_2”); jQuery(“#huge_it_dots_” + huge_it_current_key_2 + “_2”).removeClass(“huge_it_slideshow_dots_deactive_2”).addClass(“huge_it_slideshow_dots_active_2”); } function huge_it_fade_2(current_image_class, next_image_class, direction) { if (huge_it_testBrowser_cssTransitions_2()) {

jQuery(next_image_class).css(‘transition’, ‘opacity ‘ + huge_it_transition_duration_2 + ‘ms linear’); jQuery(current_image_class).css(‘transition’, ‘opacity ‘ + huge_it_transition_duration_2 + ‘ms linear’); jQuery(current_image_class).css({‘opacity’ : 0, ‘z-index’: 1}); jQuery(next_image_class).css({‘opacity’ : 1, ‘z-index’ : 2}); } else {

jQuery(current_image_class).animate({‘opacity’ : 0, ‘z-index’ : 1}, huge_it_transition_duration_2); jQuery(next_image_class).animate({ ‘opacity’ : 1, ‘z-index’: 2 }, { duration: huge_it_transition_duration_2, complete: function () {return false;} }); jQuery(current_image_class).fadeTo(huge_it_transition_duration_2, 0); jQuery(next_image_class).fadeTo(huge_it_transition_duration_2, 1); } jQuery(“.huge_it_slideshow_dots_2”).removeClass(“huge_it_slideshow_dots_active_2”).addClass(“huge_it_slideshow_dots_deactive_2”); jQuery(“#huge_it_dots_” + huge_it_current_key_2 + “_2”).removeClass(“huge_it_slideshow_dots_deactive_2”).addClass(“huge_it_slideshow_dots_active_2”); } function huge_it_grid_2(cols, rows, ro, tx, ty, sc, op, current_image_class, next_image_class, direction) { /* If browser does not support CSS transitions.*/ if (!huge_it_testBrowser_cssTransitions_2()) { jQuery(“.huge_it_slideshow_dots_2”).removeClass(“huge_it_slideshow_dots_active_2”).addClass(“huge_it_slideshow_dots_deactive_2”); jQuery(“#huge_it_dots_” + huge_it_current_key_2 + “_2”).removeClass(“huge_it_slideshow_dots_deactive_2”).addClass(“huge_it_slideshow_dots_active_2”); return huge_it_fallback_2(current_image_class, next_image_class, direction);

} huge_it_trans_in_progress_2 = true; /* Set active thumbnail.*/ jQuery(“.huge_it_slideshow_dots_2”).removeClass(“huge_it_slideshow_dots_active_2”).addClass(“huge_it_slideshow_dots_deactive_2”); jQuery(“#huge_it_dots_” + huge_it_current_key_2 + “_2”).removeClass(“huge_it_slideshow_dots_deactive_2”).addClass(“huge_it_slideshow_dots_active_2″); /* The time (in ms) added to/subtracted from the delay total for each new gridlet.*/ var count = (huge_it_transition_duration_2) / (cols + rows); /* Gridlet creator (divisions of the image grid, positioned with background-images to replicate the look of an entire slide image when assembled)*/ function huge_it_gridlet(width, height, top, img_top, left, img_left, src, imgWidth, imgHeight, c, r) { var delay = (c + r) * count; /* Return a gridlet elem with styles for specific transition.*/ return jQuery(”).css({ width : width, height : height, top : top, left : left, backgroundImage : ‘url(“‘ + src + ‘”)’, backgroundColor: jQuery(“.huge_it_slideshow_image_wrap_2”).css(“background-color”), /*backgroundColor: rgba(0, 0, 0, 0),*/ backgroundRepeat: ‘no-repeat’, backgroundPosition : img_left + ‘px ‘ + img_top + ‘px’, backgroundSize : imgWidth + ‘px ‘ + imgHeight + ‘px’, transition : ‘all ‘ + huge_it_transition_duration_2 + ‘ms ease-in-out ‘ + delay + ‘ms’, transform : ‘none’ }); } /* Get the current slide’s image.*/ var cur_img = jQuery(current_image_class).find(‘img’); /* Create a grid to hold the gridlets.*/ var grid = jQuery(”).addClass(‘huge_it_grid_2’); /* Prepend the grid to the next slide (i.e. so it’s above the slide image).*/ jQuery(current_image_class).prepend(grid); /* vars to calculate positioning/size of gridlets*/ var cont = jQuery(“.huge_it_slide_bg_2″); var imgWidth = cur_img.width(); var imgHeight = cur_img.height(); var contWidth = cont.width(), contHeight = cont.height(), imgSrc = cur_img.attr(‘src’),/*.replace(‘/thumb’, ”),*/ colWidth = Math.floor(contWidth / cols), rowHeight = Math.floor(contHeight / rows), colRemainder = contWidth – (cols * colWidth), colAdd = Math.ceil(colRemainder / cols), rowRemainder = contHeight – (rows * rowHeight), rowAdd = Math.ceil(rowRemainder / rows), leftDist = 0, img_leftDist = (jQuery(“.huge_it_slide_bg_2”).width() – cur_img.width()) / 2; /* tx/ty args can be passed as ‘auto’/’min-auto’ (meaning use slide width/height or negative slide width/height).*/ tx = tx === ‘auto’ ? contWidth : tx; tx = tx === ‘min-auto’ ? – contWidth : tx; ty = ty === ‘auto’ ? contHeight : ty; ty = ty === ‘min-auto’ ? – contHeight : ty; /* Loop through cols*/ for (var i = 0; i 0) { newColWidth += add; colRemainder -= add; } /* Nested loop to create row gridlets for each col.*/ for (var j = 0; j 0) { newRowHeight += add; newRowRemainder -= add; } /* Create & append gridlet to grid.*/ grid.append(huge_it_gridlet(newColWidth, newRowHeight, topDist, img_topDst, leftDist, img_leftDist, imgSrc, imgWidth, imgHeight, i, j)); topDist += newRowHeight; img_topDst -= newRowHeight; } img_leftDist -= newColWidth; leftDist += newColWidth; } /* Set event listener on last gridlet to finish transitioning.*/ var last_gridlet = grid.children().last(); /* Show grid & hide the image it replaces.*/ grid.show(); cur_img.css(‘opacity’, 0); /* Add identifying classes to corner gridlets (useful if applying border radius).*/ grid.children().first().addClass(‘rs-top-left’); grid.children().last().addClass(‘rs-bottom-right’); grid.children().eq(rows – 1).addClass(‘rs-bottom-left’); grid.children().eq(- rows).addClass(‘rs-top-right’); /* Execution steps.*/ setTimeout(function () { grid.children().css({ opacity: op, transform: ‘rotate(‘+ ro +’deg) translateX(‘+ tx +’px) translateY(‘+ ty +’px) scale(‘+ sc +’)’ }); }, 1); jQuery(next_image_class).css(‘opacity’, 1); /* After transition.*/ jQuery(last_gridlet).one(‘webkitTransitionEnd transitionend otransitionend oTransitionEnd mstransitionend’, jQuery.proxy(huge_it_after_trans)); function huge_it_after_trans() { jQuery(current_image_class).css({‘opacity’ : 0, ‘z-index’: 1}); jQuery(next_image_class).css({‘opacity’ : 1, ‘z-index’ : 2}); cur_img.css(‘opacity’, 1); grid.remove(); huge_it_trans_in_progress_2 = false; key = event_stack_2[0].split(“-“); event_stack_2.shift(); huge_it_change_image_2(key[0], key[1], data_2, true,false); } } } function huge_it_sliceH_2(current_image_class, next_image_class, direction) { if (direction == ‘right’) { var translateX = ‘min-auto’; } else if (direction == ‘left’) { var translateX = ‘auto’; } huge_it_grid_2(1, 8, 0, translateX, 0, 1, 0, current_image_class, next_image_class, direction); } function huge_it_sliceV_2(current_image_class, next_image_class, direction) { if (direction == ‘right’) { var translateY = ‘min-auto’; } else if (direction == ‘left’) { var translateY = ‘auto’; } huge_it_grid_2(10, 1, 0, 0, translateY, 1, 0, current_image_class, next_image_class, direction); } function huge_it_slideV_2(current_image_class, next_image_class, direction) { if (direction == ‘right’) { var translateY = ‘auto’; } else if (direction == ‘left’) { var translateY = ‘min-auto’; } huge_it_grid_2(1, 1, 0, 0, translateY, 1, 1, current_image_class, next_image_class, direction); } function huge_it_slideH_2(current_image_class, next_image_class, direction) { if (direction == ‘right’) { var translateX = ‘min-auto’; } else if (direction == ‘left’) { var translateX = ‘auto’; } huge_it_grid_2(1, 1, 0, translateX, 0, 1, 1, current_image_class, next_image_class, direction); } function huge_it_scaleOut_2(current_image_class, next_image_class, direction) { huge_it_grid_2(1, 1, 0, 0, 0, 1.5, 0, current_image_class, next_image_class, direction); } function huge_it_scaleIn_2(current_image_class, next_image_class, direction) { huge_it_grid_2(1, 1, 0, 0, 0, 0.5, 0, current_image_class, next_image_class, direction); } function huge_it_blockScale_2(current_image_class, next_image_class, direction) { huge_it_grid_2(8, 6, 0, 0, 0, .6, 0, current_image_class, next_image_class, direction); } function huge_it_kaleidoscope_2(current_image_class, next_image_class, direction) { huge_it_grid_2(10, 8, 0, 0, 0, 1, 0, current_image_class, next_image_class, direction); } function huge_it_fan_2(current_image_class, next_image_class, direction) { if (direction == ‘right’) { var rotate = 45; var translateX = 100; } else if (direction == ‘left’) { var rotate = -45; var translateX = -100; } huge_it_grid_2(1, 10, rotate, translateX, 0, 1, 0, current_image_class, next_image_class, direction); } function huge_it_blindV_2(current_image_class, next_image_class, direction) { huge_it_grid_2(1, 8, 0, 0, 0, .7, 0, current_image_class, next_image_class); } function huge_it_blindH_2(current_image_class, next_image_class, direction) { huge_it_grid_2(10, 1, 0, 0, 0, .7, 0, current_image_class, next_image_class); } function huge_it_random_2(current_image_class, next_image_class, direction) { var anims = [‘sliceH’, ‘sliceV’, ‘slideH’, ‘slideV’, ‘scaleOut’, ‘scaleIn’, ‘blockScale’, ‘kaleidoscope’, ‘fan’, ‘blindH’, ‘blindV’]; /* Pick a random transition from the anims array.*/ this[“huge_it_” + anims[Math.floor(Math.random() * anims.length)] + “_2”](current_image_class, next_image_class, direction); }

function iterator_2() { return 1; }

jQuery(“#huge_it_current_image_key_2”).val(key); current_key = jQuery(“.huge_it_slideshow_dots_active_2”).attr(“data-image_key”); } if (huge_it_trans_in_progress_2) { event_stack_2.push(current_key + ‘-‘ + key); return; } var direction = ‘right’; direction = ‘left’; } else if (huge_it_current_key_2 == key) { return false; } jQuery(“#huge_it_slideshow_image_2”).attr(‘data-image_id’, data_2[key][“id”]); jQuery(“.huge_it_slideshow_title_text_2”).html(data_2[key][“alt”]); jQuery(“.huge_it_slideshow_description_text_2”).html(data_2[key][“description”]); var current_image_class = “#image_id_2_” + data_2[current_key][“id”]; var next_image_class = “#image_id_2_” + data_2[key][“id”]; var streffect = ‘cubeH’; huge_it_cubeH_2(current_image_class, next_image_class, direction); } else { huge_it_fade_2(current_image_class, next_image_class, direction); } } else { huge_it_cubeH_2(current_image_class, next_image_class, direction); } jQuery(‘.huge_it_slideshow_title_text_2’).removeClass(‘none’); if (jQuery(‘.huge_it_slideshow_title_text_2’).html() == “”) { jQuery(‘.huge_it_slideshow_title_text_2’).addClass(‘none’); } jQuery(‘.huge_it_slideshow_description_text_2’).removeClass(‘none’); if (jQuery(‘.huge_it_slideshow_description_text_2’).html() == “”) { jQuery(‘.huge_it_slideshow_description_text_2’).addClass(‘none’); } jQuery(current_image_class).find(‘.huge_it_slideshow_title_text_2’).addClass(‘none’); jQuery(current_image_class).find(‘.huge_it_slideshow_description_text_2’).addClass(‘none’); huge_it_move_dots_2(); /*** for vimeo and youtube stop pause play etc… ***/ var nextVideo = jQuery(‘#video_id_2_’ + key).attr(‘data-element-id’); var currentVideo = jQuery(‘#video_id_2_’ + current_key).attr(‘data-element-id’); /*** add ***/ if ((jQuery(‘#player_2_’ + current_key)).hasClass(‘huge-it-iframe-vimeo’)) { jQuery(‘#player_2_’ + current_key).vimeo(‘pause’); } if ((jQuery(‘#player_2_’ + key)).hasClass(‘huge-it-iframe-vimeo’) && (‘off’ == ‘on’)) { jQuery(‘#player_2_’ + key).vimeo(‘play’); } window.clearInterval(huge_interval[‘huge_it_playInterval_’ +2]); play_2(); } } var staticthumbWidth; jQuery(window).load(function() { function huge_it_popup_resize_2() { var staticsliderwidth =600; var sliderwidth =600; var bodyWidth = jQuery(window).width(); sliderwidth = parentWidth; } sliderwidth = bodyWidth; } var str=375/(staticsliderwidth); var str2 =100/600; var sliderDynamicImageHeight = sliderwidth*str; var sliderDynamicThumbHeight = 0;

jQuery(‘.huge_it_slideshow_image_wrap_2’).css({‘max-height’:sliderDynamicImageHeight+sliderDynamicThumbHeight}); jQuery(‘.huge_it_slideshow_image_wrap1_2’).css({‘max-height’:sliderDynamicImageHeight}); jQuery(‘.huge_it_slideshow_thumbs_2 li’).css({‘max-height’:sliderDynamicThumbHeight}); jQuery(“#huge_it_loading_image_2”).css({display: “none”}); jQuery(“.huge_it_slideshow_image_wrap1_2”).css({opacity: 1}); jQuery(“.huge_it_slideshow_image_wrap_2”).removeClass(“nocolor”); if (“resize”==”crop”){ jQuery(“.huge_it_slider_ul li img”).each(function(){ jQuery(this).css({‘width’:’100%’,’height’:’auto’/*,’top’:’50%’,’left’:’50%’,’transform’:’translate( -50%, -50% )’*/}); else{ jQuery(this).css({‘height’:’100%’,’width’:’auto’/*,’top’:’50%’,’left’:’50%’,’transform’:’translate( -50%, -50% )’*/}); } }); } jQuery(“.huge_it_slideshow_image_wrap_2″).css({opacity:1}); }

jQuery(window).load(function () { jQuery(window).resize(function() { huge_it_popup_resize_2(); });

return false; });

huge_it_change_image_2(parseInt(jQuery(‘#huge_it_current_image_key_2’).val()), (parseInt(jQuery(‘#huge_it_current_image_key_2’).val()) + iterator_2()) % data_2.length, data_2,false,true); return false; });

huge_it_popup_resize_2(); jQuery(‘div[id^=”huge_it_container”]’).bind(“contextmenu”, function () { return false; });

/*HOVER SLIDESHOW*/ jQuery(“#huge_it_slideshow_image_container_2, .huge_it_slideshow_image_container_2, .huge_it_slideshow_dots_container_2,#huge_it_slideshow_right_2,#huge_it_slideshow_left_2”).hover(function(){ jQuery(“#huge_it_slideshow_right_2”).css({‘display’:’inline’}); jQuery(“#huge_it_slideshow_left_2”).css({‘display’:’inline’}); },function(){ jQuery(“#huge_it_slideshow_right_2”).css({‘display’:’none’}); jQuery(“#huge_it_slideshow_left_2″).css({‘display’:’none’}); });

jQuery(“#huge_it_slideshow_image_container_2, .huge_it_slideshow_image_container_2”).hover(function(){ window.clearInterval(huge_interval[‘huge_it_playInterval_’+2]); scrolling = false; },function(){ window.clearInterval(huge_interval[‘huge_it_playInterval_’+2]); scrolling = true; play_2(); }); } play_2(); }); function play_2(){ if(scrolling ){ huge_interval[‘huge_it_playInterval_’+2] = setInterval(function () { var iterator = 1; huge_it_change_image_2(parseInt(jQuery(‘#huge_it_current_image_key_2’).val()), (parseInt(jQuery(‘#huge_it_current_image_key_2’).val()) + iterator) % data_2.length, data_2,false,false); }, ‘5000’); } huge_interval[‘huge_it_playInterval_’+2] = setInterval(function () { var iterator = 1; huge_it_change_image_2(parseInt(jQuery(‘#huge_it_current_image_key_2’).val()), (parseInt(jQuery(‘#huge_it_current_image_key_2’).val()) + iterator) % data_2.length, data_2,false,false); }, ‘5000’); }

} jQuery(window).focus(function() { var i_2 = 0; jQuery(“.huge_it_slider_2”).children(“div”).each(function () { if (jQuery(this).css(‘opacity’) == 1) { jQuery(“#huge_it_current_image_key_2”).val(i_2); } i_2++; }); }); jQuery(window).blur(function() { console.log(event_stack_2); window.clearInterval(huge_interval[‘huge_it_playInterval_’+2]); }); jQuery(window).focus(function() { play_2() }); .imgc_slider #slider77 { border-color: aqua; border-width: 3px; text-transform: uppercase; list-style: none; outline: none; } .thumb_image{ position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left:0; } border-bottom: none !important; } .play-button-slider{ top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } .youtube-icon { position: absolute;

background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/images/play.youtube.png) center center no-repeat;background-size:14%;}

Làm Thế Nào Để Chim Họa Mi Hót Được Nhiều Giọng? / 2023

+ Đầu: Đầu của chim Họa Mi thường có rất nhiều hình dạng, ta nên chọn loại xà đầu dáng giống đầu rắn, tức là nhìn ngang thấy mỏ trên với trán và đỉnh đầu tạo thành một đường thẳng.

+ Mắt: Mắt chim Họa Mi không có giác mạc, cụ thể là lồng đen mà có nhiều màu. Nên chọn con có chấm đen ở đồng tử nhỏ hơn những con chim khác. Từ đồng tử lóe ra 4 tia mắt, nên chọn tia càng to, càng rõ, càng dày càng tốt.

+ Chân: Chọn cẳng chân to, các vảy chân có viền thẫm, ngón ngắn, móng mèo.

+ Lông: Chọn lông tơi, xốp, mỏng và mềm mịn. Đầu lông chim Họa Mi mỏng, ôm sát da đầu và có lông cánh mềm.

Để có được một con chim Họa Mi hót hay và nhiều giọng, bạn phải luôn luôn cho chim Họa Mi đi dượt, một con chim có tuổi lồng, già rừng thường thì là giọng rất trong và hay tiếng hót chim Họa Mi có hồn của núi rừng, giọng như tiếng suối… tiếng cúc cu, tiếng mèo kêu, có con bắt được giọng bắt cô trói cột và còn hót được cả giọng của chim chích choè và các giọng khác thì đó là con chim hay. Nuôi được con chim Họa Mi này rất quý, ta có tiền cũng chưa chắc đã mua được vì ít người chịu bán chim Họa Mi quý hiếm như thế này.

Nếu chim Họa Mi của bạn là chim mộc hoặc mộc dở thì bạn vẫn phải mang chim đi dượt, bằng cách trùm kín áo lồng để dưới đất cho nó nghe ngóng các con khác hót để bắt giọng. Trường hợp không đi dượt chim được thì ta nên mua đĩa CD Họa Mi trống hót để chim nghe tập theo giọng. Muốn tập cho chim Họa Mi hót khỏe và hay cần bỏ hết áo lồng ra và treo chim lên cao, để nơi yên tĩnh chim Họa Mi sẽ hót rất hay và nhiều giọng. Những con chim Họa Mi không được tập dượt thường xuyên thì có nuôi lâu trong nhà thì vẫn hót dở.

Vậy nếu Họa Mi không hót thì phải làm sao? Bạn cần chỉnh lại chế độ tập luyện cho phù hợp với con chim của mình. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống, tắm rửa cũng cần xem xét và điều chỉnh lại, vì mỗi con chim sẽ có một chế độ sinh học khác nhau. Cách thức chăm có thể giống nhau nhưng về giờ giấc, địa điểm thì nên thay đổi cho phù hợp với từng con.

Làm Thế Nào Để Chào Mào Siêng Hót? / 2023

Nuôi chim mà “muốn cho mau sung” là không ổn rồi. Việc này phụ thuộc vào mình thôi – càng sốt ruột chim càng lâu sung. Vấn đề là chăm làm sao cho đúng cách, không ép chim quá mà cũng không được lơ là việc tập dượt. Tôi xin chia sẻ một kinh nghiệm nhỏ rồi các AE khác bàn thêm: Bình thường phải mất khoảng 9-12 tháng nuôi và tập dợt thì mới có được một con chào mào để chơi. Các giai đoạn có thể chia ra như sau: 1/ Chim bổi mới bắt về: mất 3 tháng để “trấn an”, tập cho ăn cám, bước đầu làm quen với “kiếp tù chung thân”. Giai đoạn này thì rất cực và bực, phải trùm áo lồng thường xuyên chỉ để hé 1 khe nhỏ thôi, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với nó, hạn chế việc di chuyển lồng chim, cứ để nó tự thích nghi, rồi hé dần áo lồng ra. Sau 3 tháng nó đã bắt đầu sổ đều, nhưng còn rất nhát, tuy nhiên được như thế là nó đã vượt qua thử thách lớn nhất rồi

2/ Sau 3 tháng quân trường, nó phải làm quen với môi trường mới, chế độ ăn uống mới, bạn phải tiếp xúc với nó nhiều hơn, cho tắm nhiều hơn, treo lồng nhiều chỗ … Mỗi lần cho ăn bạn cho ăn ít thôi, để hết sạch mới cho thêm thức ăn vào, giai đoạn này tối kỵ việc để cóng cám hoặc trái cây thừa mứa trong lồng – việc này hơi khó thực hiện – con chim của bạn phải luôn luôn đói nhưng không được chết đói. Bạn phải làm cho nó hiểu là “mỗi khi bạn đến gần lồng chim là chỉ để cho ăn” dần dần nó sẽ cảm thấy bạn không nguy hiểm, thậm chí nó có thể còn mừng húm khi nom thấy bạn. Làm được như vậy, thêm 3-5 tháng nữa là nó đã tương đối dạn dĩ rồi.

2/ Sau 3 tháng quân trường, nó phải làm quen với môi trường mới, chế độ ăn uống mới, bạn phải tiếp xúc với nó nhiều hơn, cho tắm nhiều hơn, treo lồng nhiều chỗ … Mỗi lần cho ăn bạn cho ăn ít thôi, để hết sạch mới cho thêm thức ăn vào, giai đoạn này tối kỵ việc để cóng cám hoặc trái cây thừa mứa trong lồng – việc này hơi khó thực hiện – con chim của bạn phải luôn luôn đói nhưng không được chết đói. Bạn phải làm cho nó hiểu là “mỗi khi bạn đến gần lồng chim là chỉ để cho ăn” dần dần nó sẽ cảm thấy bạn không nguy hiểm, thậm chí nó có thể còn mừng húm khi nom thấy bạn. Làm được như vậy, thêm 3-5 tháng nữa là nó đã tương đối dạn dĩ rồi.

2/ Sau 3 tháng quân trường, nó phải làm quen với môi trường mới, chế độ ăn uống mới, bạn phải tiếp xúc với nó nhiều hơn, cho tắm nhiều hơn, treo lồng nhiều chỗ … Mỗi lần cho ăn bạn cho ăn ít thôi, để hết sạch mới cho thêm thức ăn vào, giai đoạn này tối kỵ việc để cóng cám hoặc trái cây thừa mứa trong lồng – việc này hơi khó thực hiện – con chim của bạn phải luôn luôn đói nhưng không được chết đói. Bạn phải làm cho nó hiểu là “mỗi khi bạn đến gần lồng chim là chỉ để cho ăn” dần dần nó sẽ cảm thấy bạn không nguy hiểm, thậm chí nó có thể còn mừng húm khi nom thấy bạn. Làm được như vậy, thêm 3-5 tháng nữa là nó đã tương đối dạn dĩ rồi.

Nuôi Dưỡng Như Thế Nào Để Họa Mi Hót Nhiều? (Phần 1) / 2023

– Tổ của chimHọa Mi hótthường làm ở những lùm cây ở các đồi trọc, hay những cây cao. Tổ Họa Mi rất kín đáo, trên những cành của cây hay nơi có nhiều cành nhỏ đan xen nhau.

– Mỗi lứa chúng đẻ khoảng 3 – 4 trứng, một điều lạ là chim Họa Mi trống và chim Họa Mi mái thay nhau ấp đến khi trứng nở, mỗi mùa sinh sản Họa Mi đẻ được vài ba lứa. Chim Họa Mi là giống chim rừng rất chung thủy, trống mái lúc nào cũng kề cận nhau như hình với bóng.

2/.Mùa thay lông.

Sau mùa sinh sản là mùa thay lông của chim chóc và chim Họa Mi hót cũng không nằm ngoài chu kì này.

– Mùa thay lông của Họa Mi hót kéo dài từ 2 đến 3 tháng mới xong, chim nào yếu thì thay trước, chim nào khoẻ thì thay sau. Mùa thay lông củachim Họa Mi nuôi không trùng với chim Họa Mi ngoài rừng.

– Khi chim Họa Mi bắt đầu thay lông ta cần phải có một kế hoạch cho chúng, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho nó có thể hoàn thành việc thay lông của mình.

+ Lồng chim phải được phủ cả ngảy, treo vào nơi yên tĩnh.

+ Không nên cho nghe hoặc nhìn thấy chim mái.

+ Nên cho chim ăn cào cào, loại cào cào già để chúng thay lông cho nhanh.

+ Hai ba ngày cho chim Họa Mi sưởi nắng sáng khoảng 15 – 20 phút, khi lớp lông mới đã phủ nhiều ta cần tháo bớt khăn chùm lồng.

– Nguy hiểm nhất là chim mắc phải chứng thay lông bất định kì.có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc này.

+ Nuôi dưỡng không đúng mức: không đủ chất, bữa đói bữa no, thay đổi thức ăn đột ngột.

+ Chăm sóc sơ xài: ít khi cho chim tắm nắng, tắm nước.

+ Do di chuyển xa đột ngột. Tôi đã từng di chuyển một con Họa Mi từ Hà Nội vào trong miền Nam. Khoảng tuần đầu chim vẫn ăn uống hót. Nhưng sau đó nó suy dần và cuối cùng chết. Những người chưa nắm nhiều kinh nghiệm về nuôi chim thì có thể tránh khỏi nguy cơ xấu nhất.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Làm Thế Nào Để Đạt Được Điểm Tối Đa Phần Đọc Hiểu? / 2023 trên website Lamdeppanasonic.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!