Đại Bàng Trong Tiếng Tiếng Anh

--- Bài mới hơn ---

 • Ý Nghĩa Hình Xăm Đại Bàng Có Gì Bí Mật? Hãy Cùng Tìm Hiểu
 • Nước Hoa Dubai Đại Bàng Ghala Zayed Luxury Gold
 • Tải Xuống Điện Thoại Di Động Của Bạn Từ Phoneky
 • Bộ Mẫu 199 Hình Xăm Đại Bàng Đầy Dũng Mãnh Của Vị Vua Bầu Trời
 • Cóng Chim Chào Mào, Vành Khuyên Tại Hải Dương
 • Gửi đại bàng ra ngoài Thành hằng đêm.

  Send your eagle above the Wall every night.

  OpenSubtitles2018.v3

  Đại Bàng?

  What’s up, Eagle?

  OpenSubtitles2018.v3

  Ổng là con đại bàng.

  He is the eagle.

  OpenSubtitles2018.v3

  Miếng da che mắt giúp đại bàng không sợ người

  A blinder on the eagle’s head helps eliminate the bird’s fear of humans

  jw2019

  Họ đã thấy 1 con đại bàng bay với 1 con rắn cắp trong vuốt mình.

  They saw an eagle flying with a serpent clutched in its talons.

  OpenSubtitles2018.v3

  Chúng không tiến hóa thành diều hâu hay là đại bàng.

  They did not evolve into hawks or eagles.

  jw2019

  Người làm mất Đại bàng là người hoàn hảo sao?

  The man who lost the Eagle was the perfect Roman?

  OpenSubtitles2018.v3

  Một gã nào đó tên Hendley thuộc Phi đội Đại Bàng.

  Some guy named Hendley in the RAF Eagle squadron.

  OpenSubtitles2018.v3

  Đúng vậy, đại bàng đang ở đây.

  That’s right, the big Dick is here.

  OpenSubtitles2018.v3

  Vặt lông con đại bàng.

  Plucking a bald eagle.

  OpenSubtitles2018.v3

  Chim sẻ gọi đại bàng.

  Echo to Tango.

  OpenSubtitles2018.v3

  Một con đại bàng Harris ( Harris hawk ).

  A Harrisxxx hawk.

  OpenSubtitles2018.v3

  Tổ đại bàng, Hatchling đây.

  Eagle Nest, this is Hatchling.

  OpenSubtitles2018.v3

  □ Tại sao Kinh-thánh thường đề cập đến chim đại bàng?

  □ Why is the eagle frequently mentioned in the Scriptures?

  jw2019

  Người sói với vuốt đại bàng.

  A werewolf with the talons of an eagle.

  OpenSubtitles2018.v3

  Lao như đại bàng nôn nóng bắt mồi.

  They swoop down like the eagle rushing to feed.

  jw2019

  Nó được thiết kế bởi Franklin Roosevelt với bệ đỡ hình đại bàng.

  This piano was designed by Franklin Roosevelt with the eagle support.

  OpenSubtitles2018.v3

  Tuy nhiên đại bàng Harpy cũng được coi là loài đại bàng và chim săn mồi mạnh nhất.

  Elsewhere, the harpy eagle is listed as the overall most powerful living eagle and bird of py.

  WikiMatrix

  Đại Bàng 3, Cáo 2 đây.

  Eagle Three, fox two.

  OpenSubtitles2018.v3

  Đặc biệt có nhiều chim đại bàng vào mùa xuân và mùa thu khi chúng di trú.

  They are particularly numerous during spring and autumn when they migrate.

  jw2019

  Con mắt chim đại bàng

  The Eye of an Eagle

  jw2019

  Đại bàng đen.

  Black eagle.

  OpenSubtitles2018.v3

  Đại bàng?

  An eagle?

  OpenSubtitles2018.v3

  Chúng tôi tới đây để tìm đại bàng đen.

  We’re just here to see the black eagle.

  OpenSubtitles2018.v3

  Theo như cháu nói… thì đại bàng đen thực chất có màu trắng à?

  So what you’re saying is… the black eagle is actually white?

  OpenSubtitles2018.v3

  --- Bài cũ hơn ---

 • Con Chim Đại Bàng Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Chim Đại Bàng Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Ảnh Cực Chất ‘chúa Tể Bầu Trời’ Săn Mồi Ngoạn Mục
 • Thú Chơi“Ném… Tiền Lên Trời”
 • Danh Tướng Độc Nhất Vô Nhị Trong Lịch Sử Việt Nam
 • Chim Đại Bàng Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Con Chim Đại Bàng Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Đại Bàng Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Ý Nghĩa Hình Xăm Đại Bàng Có Gì Bí Mật? Hãy Cùng Tìm Hiểu
 • Nước Hoa Dubai Đại Bàng Ghala Zayed Luxury Gold
 • Tải Xuống Điện Thoại Di Động Của Bạn Từ Phoneky
 • □ Tại sao Kinh-thánh thường đề cập đến chim đại bàng?

  □ Why is the eagle frequently mentioned in the Scriptures?

  jw2019

  Đặc biệt có nhiều chim đại bàng vào mùa xuân và mùa thu khi chúng di trú.

  They are particularly numerous during spring and autumn when they migrate.

  jw2019

  Con mắt chim đại bàng

  The Eye of an Eagle

  jw2019

  Dưới bóng của cánh chim đại bàng

  In the Shadow of an Eagle’s Wings

  jw2019

  Nên giờ chim đại bàng tiếp tục săn bằng đôi chân.

  So now the hawks continue the hunt….. on foot.

  OpenSubtitles2018.v3

  Cất cánh bay cao như chim đại bàng

  Mounting Up With Wings Like Eagles

  jw2019

  Luồng không khí nóng là vô hình, nhưng chim đại bàng tinh thông tìm ra được.

  Thermals are invisible, but the eagle is adept at finding them.

  jw2019

  Có những năm, người ta đếm có gần tới 100.000 chim đại bàng.

  In some years nearly 100,000 eagles have been counted.

  jw2019

  Chúng ta sẽ cất cánh bay cao như chim đại bàng (II Cô-rinh-tô 4:7, NW; Ê-sai 40:31).

  We will mount up with wings like eagles.—2 Corinthians 4:7; Isaiah 40:31.

  jw2019

  Hãy cạo đầu cho trọc như thể chim đại bàng

  Make yourselves as bald as an eagle,

  jw2019

  Nhờ vậy chim đại bàng có thể bay nhiều giờ mà chỉ dùng ít sức năng.

  In this way the eagle can stay aloft for hours with a minimum expenditure of energy.

  jw2019

  CHIM ƯNG hay chim đại bàng là một trong những loại chim khỏe nhất trên không trung.

  EAGLES are among the most powerful birds in the skies.

  jw2019

  Có nhiều chim đại bàng chết khi tập bay.

  Not a few eagles die in the attempt.

  jw2019

  Mắt tinh của chim đại bàng luôn luôn có trong tục ngữ.

  The keen eyesight of the eagle has always been proverbial.

  jw2019

  Chim đại bàng cũng làm cha mẹ gương mẫu về những phương diện khác.

  Eagles are exemplary parents in other ways too.

  jw2019

  Biểu tượng chim đại bàng

  Under the Banner of the Eagle

  jw2019

  Sở hữu một con chim đại bàng hay chim ưng dũng mãnh là niềm mơ ước của nhiều người.

  An elephant trunk or elephant’s trunk is the proboscis of an elephant.

  WikiMatrix

  14 Một số chim đại bàng đã bị chết chìm vì không buông con mồi nặng quá sức của nó.

  14 Certain eagles are reported to have drowned when they did not release from their talons a fish that was too heavy to carry off.

  jw2019

  Một trong những giai đoạn nguy hiểm nhất trong đời sống của chim đại bàng là khi nó tập bay.

  One of the most dangerous periods of an eagle’s life is when it learns to fly.

  jw2019

  Kết quả là sự giao thoa mang đến cho kính thiên văn của bạn một tầm nhìn như chim đại bàng.

  In effect, interferometry gives your telescope eagle-like vision.

  OpenSubtitles2018.v3

  (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:11, 12; Thi-thiên 91:4) Chim đại bàng đôi khi xòe cánh ra hàng giờ để che chở con.

  jw2019

  Giải thưởng gồm một lông vũ bằng bạc của chim đại bàng, một bằng chứng nhận và khoản tiền 50.000 dollar Mỹ.

  The Prize is a silver eagle feather, a certificate, and $50,000 USD.

  WikiMatrix

  Chim đại bàng xòe đôi cánh, đôi khi tới hàng giờ mỗi lần, đặng che bóng mát cho chim non của nó.

  jw2019

  Chim đại bàng cất cánh dễ dàng vì nó dùng luồng không khí nóng hay những cột không khí bốc hơi ấm.

  Mounting up requires little effort since the eagle uses thermals, or columns of rising warm air.

  jw2019

  Có khi chim đại bàng mẹ thậm chí ấp ủ con trong cánh của mình để che chở chúng khỏi gió lạnh.

  At times, a mother eagle may even wrap her wings around her offspring to protect them from cold winds.

  jw2019

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ảnh Cực Chất ‘chúa Tể Bầu Trời’ Săn Mồi Ngoạn Mục
 • Thú Chơi“Ném… Tiền Lên Trời”
 • Danh Tướng Độc Nhất Vô Nhị Trong Lịch Sử Việt Nam
 • Xem Phim Phi Ưng Phương Đông
 • Tốc Độ, Chế Độ Ăn Uống & Sự Kiện
 • Con Chim Đại Bàng Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Đại Bàng Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Ý Nghĩa Hình Xăm Đại Bàng Có Gì Bí Mật? Hãy Cùng Tìm Hiểu
 • Nước Hoa Dubai Đại Bàng Ghala Zayed Luxury Gold
 • Tải Xuống Điện Thoại Di Động Của Bạn Từ Phoneky
 • Bộ Mẫu 199 Hình Xăm Đại Bàng Đầy Dũng Mãnh Của Vị Vua Bầu Trời
 • Sở hữu một con chim đại bàng hay chim ưng dũng mãnh là niềm mơ ước của nhiều người.

  An elephant trunk or elephant’s trunk is the proboscis of an elephant.

  WikiMatrix

  Con mắt chim đại bàng

  The Eye of an Eagle

  jw2019

  Một nhà quan sát đã nhìn thấy một con sơn dương chiến đấu trong nửa giờ liền để đuổi một con chim đại bàng trong khi chú dê con nằm thu mình dưới mẹ để được bảo vệ.

  One observer saw a mountain goat fighting off an eagle for half an hour, while the young kid crouched beneath her for protection.

  jw2019

  (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:9, 11, 12) Để dạy chim con bay, đại bàng mẹ “phấp-phới giỡn ổ mình”, đồng thời vỗ cánh liên tục hầu khuyến khích chim con cất cánh.

  (Deuteronomy 32:9, 11, 12) To teach her young to fly, the mother eagle ‘stirs up her nest,’ fluttering and flapping her wings to urge her young ones to take off.

  jw2019

  Và khi con chim bay xa, nó giống như một con đại bàng trên bầu trời.

  And when the bird away does fly, It’s like an eagle in the sky.

  OpenSubtitles2018.v3

  Muốn hiểu làm sao đạt được điều này, điều tốt là chúng ta biết chút ít về chim đại bàng, con chim này thường được dùng theo nghĩa bóng trong Kinh-thánh.

  To understand how this is possible, it is helpful to know something about the eagle, which is frequently used figuratively in the Scriptures.

  jw2019

  Họ điều khiển các hệ thống và các chiếc máy bay phản lực, nhưng vào một lúc nào đó, họ đã đánh mất niềm vui lái máy bay “đến một nơi mà không có một con chim chiền chiện hay một con chim đại bàng nào bay đến cả”15 Họ đã mất đi cảm giác kinh ngạc trước cảnh bình minh rực rỡ, trước vẻ đẹp của các tạo vật của Thượng Đế khi họ bay ngang qua các đại dương và lục địa.

  They had mastered the systems and the handling of the jets, but somewhere along the way they had lost the joy of flying “where never lark, or even eagle flew.” 16 They had lost their sense of awe at a glowing sunrise, at the beauties of God’s creations as they crossed oceans and continents.

  LDS

  Họ điều khiển các hệ thống và các chiếc máy bay phản lực, nhưng vào một lúc nào đó, họ đã đánh mất niềm vui lái máy bay “đến một nơi mà không có một con chim chiền chiện hay một con chim đại bàng nào bay đến cả”16 Họ đã mất đi cảm giác kinh ngạc trước cảnh bình minh rực rỡ, trước vẻ đẹp của các tạo vật của Thượng Đế khi họ bay ngang qua các đại dương và lục địa.

  They had mastered the systems and the handling of the jets, but somewhere along the way they had lost the joy of flying “where never lark, or even eagle flew.” 16 They had lost their sense of awe at a glowing sunrise, at the beauties of God’s creations as they crossed oceans and continents.

  LDS

  Trong video tiếp theo này, như bạn thấy con chim này, một con đại bàng, phối hợp duyên dáng đôi cánh, mắt và chân để tóm lấy con mồi ra khỏi mặt nước, robot của chúng tôi cũng có thể đi câu.

  And in this next video, just like you see this bird, an eagle, gracefully coordinating its wings, its eyes and feet to grab py out of the water, our robot can go fishing, too.

  ted2019

  Em biết ai có thể bảo vệ chúng ta giống như chim mẹ bảo vệ chim con không?— Trong Kinh Thánh, Đức Giê-hô-va được ví như con chim gọi là đại bàng, luôn bảo vệ con nhỏ của mình.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:11, 12, NTT.

  Do you know who can protect us as a mother bird does her babies?— In the Bible, Jehovah is compared to a bird called an eagle, which helps its little ones. —Deuteronomy 32:11, 12.

  jw2019

  Cũng có rất nhiều chim trời, từ những con đại bàng dũng mãnh, bay cao vút, cho tới vô số loài chim sặc sỡ, với tiếng hót, tạo nên những giai điệu thánh thót chan hòa không gian.

  jw2019

  Hai trăm năm sau khi lời tiên tri này được viết xuống thì quân đội của Si-ru, mang cờ hiệu chim đại bàng, lao vào thành Ba-by-lôn giống như chim đại bàng bổ nhào xuống con mồi.

  (Isaiah 45:1; 46:11) Two hundred years after this prophecy was penned, Cyrus’ troops, who had eagles on their battle standards, swooped down on the city of Babylon like an eagle pouncing on its py.

  jw2019

  Người tín đồ này dùng một sự so sánh bóng bẩy của nhà tiên tri Ê-sai, so sánh sức mạnh thiêng liêng của mình với sức lực của con chim ưng hay chim đại bàng bay càng lúc càng cao trên bầu trời.

  (Psalm 57:1) This Christian drew on a simile used by the prophet Isaiah, comparing his spiritual strength with that of an eagle that soars higher and higher in the sky.

  jw2019

  (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5, 6) Suốt 40 năm trong đồng vắng, Đức Giê-hô-va bồng ẵm họ an toàn như chim đại bàng cõng con; Ngài ban cho họ thức ăn dư dật.

  (Exodus 19:5, 6) Throughout the 40 years in the wilderness, Jehovah carried them safely, as an eagle carries its fledglings, and blessed them with abundant provisions.

  jw2019

  Có khi chim đại bàng mẹ thậm chí ấp ủ con trong cánh của mình để che chở chúng khỏi gió lạnh.

  At times, a mother eagle may even wrap her wings around her offspring to protect them from cold winds.

  jw2019

  14 Một số chim đại bàng đã bị chết chìm vì không buông con mồi nặng quá sức của nó.

  14 Certain eagles are reported to have drowned when they did not release from their talons a fish that was too heavy to carry off.

  jw2019

  Síp cũng có hơn 380 loài chim được xác định vì nằm trên tuyến đường di cư giữa châu Phi và châu Âu và Tây Á bao gồm Cắt Eleonora (Falco eleonorae), chim hồng hạc và con Đại bàng đầu nâu (Aquila heliaca).

  Cyprus also has over 380 identified species of bird due to being on migration routes between Africa to Europe and western Asia including Eleonora’s falcon (Falco eleonorae), flamingo and the imperial eagle (Aquila heliaca).

  WikiMatrix

  Vì tổ chim đại bàng thường được xây ở vách đá hay ở trên những cây cao, nên chim con bị phơi bày trước khí tượng (Gióp 39:30, 31).

  As their nests are usually built on cliffs or in tall trees, the young birds are exposed to the elements.

  jw2019

  (Vỗ tay) Chúng tôi lấy tên gọi là “Dove”, bởi vì tên của vệ tinh thường lấy tên dựa trên các loài chim, nhưng là chim săn mồi bình thường: như Đại bàng, Diều hâu, loại lao xuống giết con mồi, tôi cũng không biết nữa Chim cắt, đại loại như vậy.

  (Applause) We call this satellite “Dove,” and we call it “Dove” because satellites are typically named after birds, but normally birds of py: like Eagle, Hawk, Swoop, Kill, I don’t know, Kestrel, these sort of things.

  ted2019

  (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:11, 12; Thi-thiên 91:4) Chim đại bàng đôi khi xòe cánh ra hàng giờ để che chở con.

  jw2019

  In 3D đã được sử dụng để sản xuất mỏ giả cho đại bàng, một con ngỗng Brazil tên là Victoria, và một chim tucăng Costa Rica gọi là Grecia.

  3D printing has been used to produce prosthetic beaks for eagles, a Brazilian goose named Victoria, and a Costa Rican toucan called Grecia.

  WikiMatrix

  Ở Kazakhstan và Mông Cổ, những con sói thường được săn bắt với đại bàngchim ưng, mặc dù thực hành này đang giảm, vì chim ưng có kinh nghiệm săn sói đang trở nên ít về số lượng.

  In Kazakhstan and Mongolia, wolves are traditionally hunted with eagles and falcons, though this practise is declining, as experienced falconers are becoming few in number.

  WikiMatrix

  Cá hương là một nguồn thực phẩm quan trọng đối với con người và động vật hoang dã bao gồm cả loài gấu nâu, chim săn mồi như đại bàng, và các động vật khác.

  Trout are an important food source for humans and wildlife, including brown bears, birds of py such as eagles, and other animals.

  WikiMatrix

  Trong sách All the Birds of the Bible (Tất cả loài chim trong Kinh-thánh), Alice Parmelee kể rằng “có lần con đại bàng thấy một con cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt hồ cách đó năm cây số rồi nó sà xuống đúng ngay vị trí.

  (Job 39:27, 29) Alice Parmelee, in her book All the Birds of the Bible, reports that “an eagle once spotted a dead fish floating in a lake three miles phấp-phới dởn ổ mình, bay chung-quanh con nhỏ mình, sè cánh ra xớt nó, và cõng nó trên chéo cánh mình thể nào, thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn-dắc người thể ấy”.

  jw2019

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chim Đại Bàng Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Ảnh Cực Chất ‘chúa Tể Bầu Trời’ Săn Mồi Ngoạn Mục
 • Thú Chơi“Ném… Tiền Lên Trời”
 • Danh Tướng Độc Nhất Vô Nhị Trong Lịch Sử Việt Nam
 • Xem Phim Phi Ưng Phương Đông
 • Con Ngan Tiếng Anh Là Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • Từ Mắt Thần Horus Đến Các Biểu Tượng Thiên Nhãn
 • Sự Thật Về Chim Sơn Ca: Một Trong Nhưng Loài Chim Có Giọng Hót Cực Hay
 • Chim Sơn Ca Màu Gì? Ăn Gì? Giá Bao Nhiêu? Mua, Bán Ở Đâu
 • Chim Sơn Ca Ăn Gì Để Hót Hay Và Phát Triển Tốt?
 • Chim Sơn Ca Ăn Gì? Thức Ăn Cho Sơn Ca. Cách Nuôi Chim Sơn Ca Chi Tiết
 • Theo từ điển Anh – Việt cũng như các công cụ dịch thuật trên google thì con ngan trong tiếng anh là Siamese duck. Ngoài ra các con vật gia súc gia cầm trong tiếng Anh còn được gọi với các tên sau đây.

  Tên gọi của các con vật bằng tiếng Anh

  Gia súc tiếng Anh là gì

  Gia súc tiếng Anh là cattle

  Con trâu tiếng Anh là gì

  con trâu tiếng Anh là buffalo

  Bò đực tiếng Anh là gì

  bò đực tiếng Anh là bull

  bò đực con tiếng Anh là gì

  bò đực con tiếng Anh là bullock

  Con bê tiếng Anh là gì

  bê tiếng Anh là calf

  Gà con tiếng Anh là gì

  gà con tiếng Anh là chicken

  Gà trống tiếng Anh là gì

  gà trống tiếng Anh là cock

  Con bò tiếng Anh là gì

  Con bò tiếng Anh là cow

  Con lừa tiếng Anh là gì

  con lừa tiếng Anh là donkey

  Con vịt tiếng Anh là gì

  vịt tiếng Anh là duck

  cừu cái tiếng Anh là gì

  cừu cái tiếng Anh là ewe

  ngựa con tiếng Anh là gì

  ngựa con tiếng Anh là foal

  Con nhím tiếng anh là gì

  Con nhím tiếng anh là Hedgehog

  Con dê tiếng Anh là gì

  Con dê tiếng Anh là goat

  Con gà mái tiếng Anh là gì

  Con gà mái tiếng Anh là hen

  Con ngựa tiếng Anh là gì

  Con ngựa tiếng Anh là horse

  Con cừu tiếng Anh là gì

  Con cừu tiếng Anh là lamb

  Con cừu tiếng Anh số nhiều là sheep

  Con la tiếng Anh là gì

  Con la tiếng Anh là mule

  Con cừu đực tiếng Anh là gì

  Con cừu đực tiếng Anh là ram

  Con lợn cái tiếng Anh là gì

  Con lợn cái tiếng Anh là sow

  Con heo tiếng Anh là Pig

  Con gà tây tiếng Anh là gì

  Con gà tây tiếng Anh là turkey.

  Con sóc tiếng Anh là Squirrel

  Con chim cú tiếng Anh là gì

  Con chim cú tiếng Anh là Owl

  Con chim cánh cụt tiếng Anh là gì

  Con chim cánh cụt tiếng Anh là Penguin

  Con gà tây tiếng Anh là gì

  Con gà tây tiếng Anh là turkey

  Con con vịt tiếng Anh là gì

  Con con vịt tiếng Anh là duck

  Con vẹt tiếng Anh là gì

  Con vẹt tiếng Anh là parrot

  Con chim đà điểu tiếng Anh là gì

  Con chim đà điểu tiếng Anh là ostrich

  Con gà trống nhà tiếng Anh là gì

  Con gà trống nhà tiếng Anh là rooster

  Con gà con, chim con tiếng Anh là gì

  Con gà con, chim con tiếng Anh là chick

  Con chim kền kền tiếng Anh là gì

  Con chim kền kền tiếng Anh là

  Con chim bồ câu tiếng Anh là gì

  Con chim bồ câu tiếng Anh là pigeon

  Con ngỗng tiếng Anh là gì

  Con ngỗng tiếng Anh là goose

  Con đại bàng tiếng Anh là gì

  Con đại bàng tiếng Anh là eagle

  Con gà mái tiếng Anh là gì

  Con gà mái tiếng Anh là hen

  Con chim sẻ tiếng Anh là gì

  Con chim sẻ tiếng Anh là sparrow

  Con muỗi tiếng Anh là gì

  Con muỗi tiếng Anh là Mosquito

  Con gián tiếng Anh là gì

  Con gián tiếng Anh là Cockroach

  Sâu bướm tiếng Anh là gì

  Sâu bướm tiếng Anh là Caterpillar

  Bọ ngựa tiếng Anh là gì

  Bọ ngựa tiếng Anh là Praying mantis

  Sáp ong tiếng Anh là gì

  Sáp ong tiếng Anh là Honeycomb

  Châu chấu tiếng Anh là gì

  Châu chấu tiếng Anh là Grasshopper

  Loại nhện lớn tiếng Anh là gì

  Loại nhện lớn tiếng Anh là Tarantula

  Kí sinh trùng tiếng Anh là gì

  Kí sinh trùng tiếng Anh là Parasites

  Bọ rùa tiếng Anh là gì

  Bọ rùa tiếng Anh là Ladybug

  Con ếch tiếng Anh là gì

  Con ếch tiếng Anh là Frog

  Con cóc tiếng Anh là gì

  Con cóc tiếng Anh là Toad

  Thằn lằn tiếng Anh là gì

  Thằn lằn tiếng Anh là Lizard

  Cá sấu tiếng Anh là gì

  Cá sấu tiếng Anh là Crocodile

  Cá sấu Mĩ tiếng Anh là gì

  Cá sấu Mĩ tiếng Anh là Alligator

  Tắc kè hoa tiếng Anh là gì

  Tắc kè hoa tiếng Anh là Chameleon

  Mai rùa tiếng Anh là gì

  Mai rùa tiếng Anh là Turtle

  Khủng long tiếng Anh là gì

  Khủng long tiếng Anh là Dinosaurs

  Rắn hổ mang tiếng Anh là gì

  Rắn hổ mang-răng nanh tiếng Anh là Cobra

  --- Bài cũ hơn ---

 • 7 Nguyên Tắc Sống Bất Di Bất Dịch Của Đại Bàng
 • Mơ Thấy Chim Ưng Đánh Con Gì? Giải Mã Giấc Mơ Thấy Chim Ưng
 • Lầu Ông Hoàng Nơi Lưu Dấu Cuộc Tình Của Thi Nhân Hàn Mặc Tử
 • Chim Ưng Hình Nền Động Cho Android
 • ‘chim Ưng’ Suzuki Hayabusa 2011 Đầu Tiên Tại Việt Nam
 • Chim Yến Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Lắp Camera Giám Sát Nhà Yến Cần Chú Ý Gì Camera Giám Sát
 • Lắp Đặt Camera Nhà Yến Thế Nào Để Cho Yến Không Bỏ Đi
 • Giải Pháp Camera Cho Nhà Yến
 • Lắp Camera Giám Sát Nhà Yến Cần Chú Ý Gì Camera Quan Sát Quận 1
 • Mô Hình Kết Hợp Nuôi Ruồi Lính Đen Trong Nhà Yến
 • Nếu giết một kẻ làm mồi, chúng sẽ bỏ một con chim yến vào xác anh ta.

  If they kill a stool pigeon, they leave a canary on the body.

  OpenSubtitles2018.v3

  Trong một trường hợp khác, một người chồng không tin đạo rất mê chim yến.

  In another case, an unbelieving husband was fascinated by canaries.

  jw2019

  Và họ treo một con chim yến trong xe để đảm bảo rằng người Đức không sử dụng khí độc.

  And they had a canary hung inside the thing to make sure the Germans weren’t going to use gas.

  ted2019

  Trong khi chim yến Úc vẫn là một giống hiếm, ngày nay nó lan rộng hơn nhiều với các loài chim đang được lai tạo trên khắp Australia và ở Mỹ.

  Whilst the Australian plainhead remains a rare breed, it is now far more widespad with birds being bred throughout Australia and in the US.

  WikiMatrix

  Chính Đấng Tạo Hóa nói: “Chim hạc giữa khoảng-không tự biết các mùa đã định cho nó; chim cu, chim yến, chim nhạn giữ kỳ dời chỗ ở”.—Giê-rê-mi 8:7.

  In fact, the Creator himself said: “The stork in the sky knows its seasons; the turtledove and the swift and the thrush keep to the time of their return.” —Jeremiah 8:7.

  jw2019

  Ngoài dơi có ít nhất hai loài chim, là chim yến ở Châu Á và Châu Úc và chim dầu ở vùng nhiệt đới Châu Mỹ, cũng dùng khả năng định vị bằng tiếng vang.

  Besides bats, at least two kinds of birds —swiftlets of Asia and Australia and oilbirds of tropical America— also employ echolocation.

  jw2019

  Những con chim hồng yến lần đầu tiên được nuôi trong những năm 1920, nó là loài chim hoàng yến duy nhất có một phần của màu đỏ như một phần của bộ lông của nó.

  First bred in the 1920s, it is the only colour canary that has an element of red as part of its plumage.

  WikiMatrix

  Đối với một con chim hoàng yến, mèo là quái vật.

  To a canary, a cat is a monster.

  OpenSubtitles2018.v3

  Mong manh như là chim hoàng yến trong mỏ than vậy.

  It’s like the canary in the coalmine.

  QED

  Trừ tôi và con chim hoàng yến, thì không ai biết.

  Apart from me and the canary, no-one.

  OpenSubtitles2018.v3

  Cổ không hẳn là một vị thánh, cô Julie Roussel của anh với con chim hoàng yến.

  She wasn’t exactly a plaster saint… your Julie Roussel with her canary.

  OpenSubtitles2018.v3

  Đến năm 1991, số lượng chim hoàng yến ở Úc đã giảm xuống còn khoảng 460 con.

  By 1991, the number of Australian plainhead canaries in Australia had dropped to around 460 birds.

  WikiMatrix

  Chim bạch yến hay được dùng để nhận biết hoá chất trong hầm mỏ.

  Canaries used to be used as kind of biosensors in mines.

  ted2019

  Trong các mỏ than, loài chim hoàng yến này khá thân thiết với các thợ mỏ.

  In coal mines, this canary was supposed to be close to the miners.

  ted2019

  Qua thử nghiệm, chúng tôi nhận thấy trong giao tiếp xã hội, con người như chim bạch yến.

  In doing this, what we’ve discovered is that humans are literal canaries in social exchanges.

  QED

  Băng là loài chim hoàng yến trong mỏ than thế giới.

  Ice is the canary in the global coal mine.

  ted2019

  Vì vậy, chim hoàng yến này là một báo động sống, và rất hiệu quả.

  So this canary was a living alarm, and a very efficient one.

  ted2019

  Monson, “Chim Hoàng Yến với Đốm Xám trên Đôi Cánh,” Liahona, tháng Sáu năm 2010, 4.

  Monson, “Canaries with Gray on Their Wings,” Liahona, June 2010, 4.

  LDS

  Ta đã mua cho con chim Hoàng Yến ( Canary ) khi con mười tuổi.

  I bought you that Canary when you were ten.

  OpenSubtitles2018.v3

  Mỗi mỏ than phải có hai con chim hoàng yến.

  Each mine was required to keep two canaries.

  jw2019

  1, 2. (a) Trước đây, tại sao người ta đặt chim hoàng yến trong những hầm mỏ ở nước Anh?

  1, 2. (a) In the past, why were canaries put in British mines?

  jw2019

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Ấp Trứng Chim Yến
 • Xích Chân Chống Xoắn Cao Cấp (Hàng Nhập Khẩu) Cho Yến Phụng Và Tất Cả Các Dòng Vẹt
 • Kinh Nghiêm Nuôi Yến Phụng
 • Hướng Dẫn Đầy Đủ Để Nuôi
 • Bán Chim Yến Phụng Giá Rẻ Tại Hồ Chí Minh
 • Chim Ưng Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Chim Ưng. Lối Sống Và Môi Trường Sống Của Chim Ưng
 • Hayabusa (Chim Ưng) (Sinh Học)
 • Huyền Thoại “chim Ưng” Suzuki Hayabusa Lộ Diện
 • Hình Ảnh Chim Ưng Đẹp, Vị Chúa Tể Săn Mồi Trên Bầu Trời
 • Mặt Dây Vàng Tây Đá Quý
 • “Bầy quạ xông vào mổ một con chim ưng

  “Like Rooks Upon a Falcon

  jw2019

  Loạt tên lửa Shaheen được đặt tên theo tên một con chim ưng sống ở vùng núi Pakistan.

  The Shaheen missile series is named after a falcon that lives in the mountains of Pakistan.

  WikiMatrix

  Hoặc là tôi sẽ cho anh một phần tư số tiền bán được con chim ưng.

  Or I will give you one quarter of what I realize on the falcon.

  OpenSubtitles2018.v3

  chim ưng, nằm trong họ chim ăn thịt là những chuyên gia săn chim.

  And the falcons, in the bird of py family, are the specialist bird-hunters.

  OpenSubtitles2018.v3

  Rồi tôi thấy con chim ưng đó.

  Then I saw this hawk.

  OpenSubtitles2018.v3

  Nó nhận được phần thưởng Eagle Scout (Hướng Đạo Chim Ưng) năm 14 tuổi.

  He received his Eagle Scout Award when he was 14 years old.

  LDS

  Nói đi, con chim đó là gì, con chim ưng mà ai cũng muốn có đó?

  Say, what’s this bird, this falcon, that everybody’s all steamed up about?

  OpenSubtitles2018.v3

  So sánh với các loại chim thường—chim sẻ, chim cổ đỏ, bồ câu hoặc chim ưng.

  Compare with a familiar bird—sparrow, robin, pigeon or hawk.

  jw2019

  Nếu bạn là chim ưng, đó sẽ là nơi ở tuyệt đẹp vào mùa hè.

  And if you’re a falcon it’s quite a nice place to be in the summer.

  QED

  Nói tiếng Anh! ” Chim ưng con.

  ‘Speak English!’said the Eaglet.

  QED

  Chim ưng.

  Falcon.

  OpenSubtitles2018.v3

  Mắt của chim ưng

  The Eye of an Eagle

  jw2019

  Xin chào mừng Vern Fenwick ” Chim Ưng “!

  Please welcome Vern ” The Falcon ” Fenwick!

  OpenSubtitles2018.v3

  “Cất cánh bay cao như chim ưng

  Mounting Up “With Wings Like Eagles

  jw2019

  Rồng hay chim ưng và mấy kiểu như thế.

  Dragons and griffons and the like.

  OpenSubtitles2018.v3

  (Gióp 39:29-33) Con chim ưng “vùng bay đi, và sè cánh nó”.

  (Job 39:26-30) Falconssoar up and spad their wings to the wind.’

  jw2019

  Chim Ưng Đá Quả Quyết.

  affirmative, stone eagle.

  OpenSubtitles2018.v3

  Có bản hơi bị hỏng chim ưng Schulpey, vì tôi lấy nó ra khỏi khuôn đúc.

  There’s my somewhat ruined Sculpey Falcon, because I had to get it back out of the mold.

  QED

  Ta thấy con chim ưng của con làm tốt việc của nó.

  I see your new hawk proves well.

  OpenSubtitles2018.v3

  Con chim ưng cũng thường thấy trong suốt nghệ thuật Chavin.

  Eagles are also commonly seen throughout Chavín art.

  WikiMatrix

  Tựa hồ chim ưng liệng bay cao không mỏi mệt.

  Give us the strength to mount up like eagles;

  jw2019

  Những con chim ưng thực sự được tạo ra từ những con gà giả mạo.

  Real falcons out of slightly doctored chickens.

  QED

  Chim ưng có thể bay lượn hàng giờ nhờ tận dụng những luồng khí nóng bốc lên.

  An eagle can stay aloft for hours, using thermals, or columns of rising warm air.

  jw2019

  Chim ưng Một.

  Falcon One requesting orders.

  OpenSubtitles2018.v3

  Mặt chim ưng tượng trưng cho sự khôn ngoan thấy xa hiểu rộng (Gióp 39:30-32).

  The eagle’s face was a symbol of farsighted wisdom.

  jw2019

  --- Bài cũ hơn ---

 • Truyện Kể Về Chim Sơn Ca Và Bông Cúc Trắng
 • Đại Kỷ Nguyên — Joseph Haydn – Vị Cha Đẻ Đáng Kính Của Âm Nhạc…
 • 5.419 Hình Ảnh Về Chim Sơn Ca Đẹp Tuyệt, Bộ Sưu Tập Ảnh Được Ưa Chuộng Nhất Hiện Nay
 • Giọng Hót Chim Sơn Ca – Truyện Kể Thiếu Nhi
 • Xem Phim Chim Sơn Ca Báo Thù
 • Chim Hoàng Yến Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Truyện Convert Chưa Xác Minh
 • Traduction Pour «Chim» Dans Le Dictionnaire Libre Contextual Vietnamien
 • Vietnamese To English Meaning Of Canary
 • Vòng Tay Fashion Jewelry Có Charm Chim Yến
 • Download Âm Thanh Dụ Yến Malaysia Mp3 Miễn Phí
 • Đối với một con chim hoàng yến, mèo là quái vật.

  To a canary, a cat is a monster.

  OpenSubtitles2018.v3

  Mong manh như là chim hoàng yến trong mỏ than vậy.

  It’s like the canary in the coalmine.

  QED

  Trừ tôi và con chim hoàng yến, thì không ai biết.

  Apart from me and the canary, no-one.

  OpenSubtitles2018.v3

  Cổ không hẳn là một vị thánh, cô Julie Roussel của anh với con chim hoàng yến.

  She wasn’t exactly a plaster saint… your Julie Roussel with her canary.

  OpenSubtitles2018.v3

  Đến năm 1991, số lượng chim hoàng yến ở Úc đã giảm xuống còn khoảng 460 con.

  By 1991, the number of Australian plainhead canaries in Australia had dropped to around 460 birds.

  WikiMatrix

  Trong các mỏ than, loài chim hoàng yến này khá thân thiết với các thợ mỏ.

  In coal mines, this canary was supposed to be close to the miners.

  ted2019

  Băng là loài chim hoàng yến trong mỏ than thế giới.

  Ice is the canary in the global coal mine.

  ted2019

  Vì vậy, chim hoàng yến này là một báo động sống, và rất hiệu quả.

  So this canary was a living alarm, and a very efficient one.

  ted2019

  Monson, “Chim Hoàng Yến với Đốm Xám trên Đôi Cánh,” Liahona, tháng Sáu năm 2010, 4.

  Monson, “Canaries with Gray on Their Wings,” Liahona, June 2010, 4.

  LDS

  Ta đã mua cho con chim Hoàng Yến ( Canary ) khi con mười tuổi.

  I bought you that Canary when you were ten.

  OpenSubtitles2018.v3

  Mỗi mỏ than phải có hai con chim hoàng yến.

  Each mine was required to keep two canaries.

  jw2019

  1, 2. (a) Trước đây, tại sao người ta đặt chim hoàng yến trong những hầm mỏ ở nước Anh?

  1, 2. (a) In the past, why were canaries put in British mines?

  jw2019

  Ảnh hưởng lớn khác là chim hoàng yến.

  The other great influence is the mine’s canary.

  ted2019

  Rover, chim hoàng yến đây.

  Rover, this is Canary.

  OpenSubtitles2018.v3

  Như con chim hoàng yến!

  It’s like Tweety Bird!

  OpenSubtitles2018.v3

  Từ khi Ken mất con tựa như loài chim hoàng yến đã quên mất đi bài hát của mình vậy.

  Since Ken died I ” m like a canary that ” s forgotten its song.

  OpenSubtitles2018.v3

  Nếu không khí bị nhiễm độc, chim hoàng yến sẽ có biểu hiện bất thường, thậm chí ngã gục xuống.

  If the air became contaminated, the birds would show signs of distress, even falling off their perch.

  jw2019

  Chẳng hạn, trung bình tim con voi đập 25 nhịp/phút, trong khi tim của chim hoàng yến đập khoảng 1.000 nhịp/phút!

  For instance, an elephant’s heart beats, on average, 25 times a minute, while that of a canary virtually buzzes at about 1,000 beats a minute!

  jw2019

  Cậu phải đuổi cô ta ra khỏi nhà không tôi thề sẽ giết cô ta và con chim hoàng yến của ả.

  You have to get that woman out of this house or I swear I will kill her and her bloody canary.

  OpenSubtitles2018.v3

  9 Như được đề cập ở đầu bài, thợ mỏ ở nước Anh dùng chim hoàng yến để sớm phát hiện khí độc.

  9 The British coal miners mentioned earlier used canaries to provide an early warning of the psence of poisonous gas.

  jw2019

  Trong thời kỳ Victoria chim sẻ Anh là rất phổ biến như chim lồng suốt quần đảo Anh, chim hoàng yến thường bị thay thế.

  In Victorian times British finches were hugely popular as cage birds throughout the British Isles, often replacing canaries.

  WikiMatrix

  Tôi sẽ mua vé đi trên chiếc Mississippi và hỏi thăm mọi người… về một hành khách nữ đã đi cùng một con chim hoàng yến.

  I shall book passage on the Mississippi… and inquire everybody… about a woman passenger who made the trip with a canary.

  OpenSubtitles2018.v3

  Ông đã trốn sang Pháp qua Hồng Kông dưới sự bảo trợ của Chiến dịch Chim hoàng yến, và sau đó nghiên cứu tại Đại học Harvard ở Hoa Kỳ.

  He fled to France through Hong Kong under the aegis of Operation Yellowbird, and then studied at Harvard University in the United States.

  WikiMatrix

  Stack canaries, được gọi tên tương tự như chim hoàng yến trong mỏ than, nó được sử dụng nhằm phát hiện lỗi tràn bộ nhớ đệm trước khi một mã độc được thực thi.

  Stack canaries, named for their analogy to a canary in a coal mine, are used to detect a stack buffer overflow before execution of malicious code can occur.

  WikiMatrix

  --- Bài cũ hơn ---

 • Từ Ngữ Thú Vị (11
 • Tư Vấn Nuôi Yến : Tác Động Của Môi Trường Đối Với Việc Làm Tổ Của Chim Yến
 • Mô Hình Kết Hợp Nuôi Ruồi Lính Đen Trong Nhà Yến
 • Lắp Camera Giám Sát Nhà Yến Cần Chú Ý Gì Camera Quan Sát Quận 1
 • Giải Pháp Camera Cho Nhà Yến
 • Chim Bồ Câu Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Bồ Câu Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Chim Bồ Câu Mới Nở Ăn Gì? Một Vài Lưu Ý Về Thức Ăn Cho Bồ Câu Mới Nở
 • Cách Nuôi Chim Bồ Câu Non ( Từ 1 Tới 60 Ngày Tuổi )
 • Con Chim Bồ Câu Bay Vào Nhà Là Điềm Báo Gì? Hên Hay Xui?
 • Chim Bồ Câu – Biểu Tượng Truyền Tin Và Hòa Bình
 • 5:12—“Mắt người như chim bồ câu gần suối nước, tắm sạch trong sữa” có nghĩa gì?

  5:12 —What is the thought behind the expssion “his eyes are like doves by the channels of water, which are bathing themselves in milk”?

  jw2019

  HÃY xem con chim bồ câu bay xuống phía trên đầu người đàn ông này.

  SEE the dove coming down on the man’s head.

  jw2019

  Và các bạn có thể thấy, đây là một con chim bồ câu đuôi quạt.

  And you can see, this is a little fantail bird.

  QED

  Thịt chim bồ câu rất được ưa thích còn phân thì làm phân bón.

  The meat of the birds was much appciated, and their dung was used for manure.

  jw2019

  Ngoại trừ việc có phân chim bồ câu trên mũi cậu.

  Except you got pigeon doo-doo on your nose.

  OpenSubtitles2018.v3

  chim bồ câu nhìn nó mới ngầu.

  ‘Cause doves make you look like a badass, that’s why.

  OpenSubtitles2018.v3

  Đó chỉ là những chú chim bồ câu trong đô thị.

  These are just your average urban pigeon.

  QED

  Nó chỉ giống chim bồ câu thôi.

  It only looks like one.

  jw2019

  Mặt khác, nhóm từ “chim bồcâu ta” chỉ sự ưu ái (Nhã-ca 5:2).

  On the other hand, “my dove” was a term of endearment.

  jw2019

  Vì vậy, cho thấy một chim bồ câu tuyết trooping với quạ

  So shows a snowy dove trooping with crows

  QED

  Tớ biết cậu ko phải là 1 con chim bồ câu.

  I know you’re not a pigeon.

  OpenSubtitles2018.v3

  Đoàn tàu trông giống như chim bồ câu từ chân trời

  The fleet of ships looks like doves on the horizon

  jw2019

  Con vật biểu tượng và người truyền thông điệp của ông là chim bồ câu.

  His symbolic animal and messenger is the dove.

  WikiMatrix

  “Khôn-khéo như rắn và đơn-sơ như chim bồcâu

  “Cautious as Serpents and yet Innocent as Doves

  jw2019

  Cảnh sát Nam Phi đã phát giác một hoạt động chuyển kim cương lậu bằng chim bồ câu.

  “One more quaint bit of Canadiana will expire in a few weeks when police [in Newfoundland] begin to pack pistols for the very first time, reports The Toronto Star.

  jw2019

  Ta đã thấy Thánh-Linh từ trời giáng xuống như chim bồcâu, đậu trên mình Ngài.

  I viewed the spirit coming down as a dove out of heaven, and it remained upon him.

  jw2019

  Vào lúc chiều tối, như một đám mây, cả bầy chim bồ câu lũ lượt bay về chuồng.

  Returning en masse in the evening, a veritable cloud of birds descends on the dovecote.

  jw2019

  Chim bồ câu ngủ khi roosts của họ – không có rung động từ họ.

  The pigeons are all asleep upon their roosts — no flutter from them.

  QED

  chim bồ câu nữa.

  And pigeons.

  OpenSubtitles2018.v3

  Chim bồ câu đầu tiên bị bỏ đói.

  The resulting loss of cattle caused famine.

  WikiMatrix

  Nhưng đó không phải là chim bồ câu thật đâu.

  But it is not a real dove.

  jw2019

  Chim bồ câu?

  Pigeons?

  OpenSubtitles2018.v3

  Khi dân chúng biết được anh còn không giết nổi chim bồ câu

  When people find out I can’t slay a pigeon

  OpenSubtitles2018.v3

  Sansa, tới đây, con chim bồ câu bé nhỏ.

  Sansa, come here, little dove.

  OpenSubtitles2018.v3

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bồ Câu Thích Ăn Gì Nhất? Giải Đáp Thắc Mắc Cho Người Mới Nuôi Bồ Câu
 • Cách Dụ Yến Về Nhà Yến Mới Làm Tổ
 • Mơ Thấy Chim Đánh Đề Con Gì
 • Hiệu Quả Từ Mô Hình Nuôi Yến Trong Nhà Theo Kỹ Thuật Tiên Tiến
 • 9 Yếu Tố Giúp Nuôi Yến Trong Nhà Thành Công
 • Sơn Ca Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Nightingale = Đêm Đầy Bão
 • Vietnamese To English Meaning Of Skylark
 • Nhạc Sĩ Joseph Haydn (1732 – 1809)
 • Chim Sơn Ca Nhảy Nhót, Hót Véo Von
 • Lời Bài Hát Khúc Hát Chim Sơn Ca
 • Songbird doesn’t have anything to do with this.

  OpenSubtitles2018.v3

  ♪ Hãy hót đi, sơn ca, hót đi ♪

  ♪ Sing, nightingale, sing ♪

  OpenSubtitles2018.v3

  Khi theo vụ ” chim sơn ca “, tôi đã có gia đình rồi.

  By songbird, I had a family.

  OpenSubtitles2018.v3

  ” Ngài đã trả cho tôi rồi. ” Chim sơn ca nói.

  ‘You have already rewarded me,’said the nightingale.

  OpenSubtitles2018.v3

  Anh biết hát hay đến nỗi chim sơn ca cũng không dám sánh với em

  I know you sing so beautifully that birds explode.

  OpenSubtitles2018.v3

  Tôi tin rằng, tình yêu, đó là chim sơn ca.

  Believe me, love, it was the nightingale.

  QED

  Chim sơn ca cũng vậy.

  Bluebirds are actually very prone.

  ted2019

  Sơn Ca Thành Milan.

  The Milanese Nightingale.

  OpenSubtitles2018.v3

  Quạ và chim sơn ca

  The Crow and the Nightingale

  jw2019

  Sơn ca bụi Nam Á (danh pháp hai phần: Mirafra cantillans) là một loài chim thuộc họ Alaudidae..

  Terrestrornithes (“land birds”) is a group of birds with controversial content.

  WikiMatrix

  Hãy nói về vụ ” Chim sơn ca ” đi.

  Let’s talk about Operation Songbird.

  OpenSubtitles2018.v3

  Đó là chim sơn ca, và không phải là chim sơn ca,

  It was the nightingale, and not the lark,

  QED

  Chim sơn ca cũng sẽ hót.

  The songbirds will sing

  QED

  Sơn Ca Thành Milan “?

  ” Milanese Nightingale “?

  OpenSubtitles2018.v3

  Vậy là các người quyết định cử một con chim sơn ca

  So they sent Florence Nightingale to get me all ready to cooperate.

  OpenSubtitles2018.v3

  Chim Sơn Ca bắt đầu hát.

  The nightingale sang on.

  OpenSubtitles2018.v3

  Như tiếng hót của chim sơn ca.

  Like the song of a bluebird.

  OpenSubtitles2018.v3

  ” And when the lark sings in your wood, ” Và khi sơn ca cất tiếng trong khu rừng nhỏ,

  ” And when the lark sings in your wood,

  OpenSubtitles2018.v3

  Để coi Caterina ngủ với chim sơn ca sao rồi.

  Let me go see how our Caterina slept through the night with her nightingale.

  OpenSubtitles2018.v3

  ♪ Chim sơn ca hót ♪

  ♪ A nightingale sang ♪

  OpenSubtitles2018.v3

  Sơn Ca ‘Gọi giấc mơ về’”.

  Evermore ‘Dreams call out to me'”.

  WikiMatrix

  Hyah! When you hear a songbird’s whistle, you come.

  OpenSubtitles2018.v3

  Đây là chim sơn ca hát để điều chỉnh, lọc mâu thuẫn khắc nghiệt và tấm dán vật nhọn.

  It is the lark that sings so out of tune, Straining harsh discords and unpleasing sharps.

  QED

  ” Chim sơn ca ” đã kết thúc theo cách đó bởi vì cô và Paul đã làm việc cho bọn đấy.

  Songbird ended the way it did because you and Paul were working for the other side.

  OpenSubtitles2018.v3

  Một số người nói chim sơn ca làm cho phân chia ngọt; há không phải vậy, vì bà pideth chúng tôi:

  Some say the lark makes sweet pision; This doth not so, for she pideth us:

  QED

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chim Sơn Ca Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Có Nên Nuôi Khướu Mái?
 • Garrulax Yersini Động Vật Rừng
 • Garrulax Vassali Động Vật Rừng
 • Tải Tiếng Khướu Hót Mp3
 • Bồ Câu Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Chim Bồ Câu Mới Nở Ăn Gì? Một Vài Lưu Ý Về Thức Ăn Cho Bồ Câu Mới Nở
 • Cách Nuôi Chim Bồ Câu Non ( Từ 1 Tới 60 Ngày Tuổi )
 • Con Chim Bồ Câu Bay Vào Nhà Là Điềm Báo Gì? Hên Hay Xui?
 • Chim Bồ Câu – Biểu Tượng Truyền Tin Và Hòa Bình
 • Tổng Thống Putin: ‘tôi Là Chim Bồ Câu Nhưng Có Đôi Cánh Thép’
 • (Thư bồ câu đã bị gián đoạn sau 3 năm khi viện điều dưỡng bị đóng cửa.)

  (The pigeon post was discontinued after three years when the sanatorium was closed.)

  WikiMatrix

  5:12—“Mắt người như chim bồ câu gần suối nước, tắm sạch trong sữa” có nghĩa gì?

  5:12 —What is the thought behind the expssion “his eyes are like doves by the channels of water, which are bathing themselves in milk”?

  jw2019

  HÃY xem con chim bồ câu bay xuống phía trên đầu người đàn ông này.

  SEE the dove coming down on the man’s head.

  jw2019

  Và các bạn có thể thấy, đây là một con chim bồ câu đuôi quạt.

  And you can see, this is a little fantail bird.

  QED

  Thịt chim bồ câu rất được ưa thích còn phân thì làm phân bón.

  The meat of the birds was much appciated, and their dung was used for manure.

  jw2019

  10 Ông đợi thêm bảy ngày rồi lại thả bồ câu ra.

  10 He waited seven more days, and once again he sent out the dove from the ark.

  jw2019

  Ngoại trừ việc có phân chim bồ câu trên mũi cậu.

  Except you got pigeon doo-doo on your nose.

  OpenSubtitles2018.v3

  Không khác với nàng, con bồ câu Canaan của ta.

  No difference to you, my dove of Canaan.

  OpenSubtitles2018.v3

  Có chim bồ câu nhìn nó mới ngầu.

  ‘Cause doves make you look like a badass, that’s why.

  OpenSubtitles2018.v3

  Đó chỉ là những chú chim bồ câu trong đô thị.

  These are just your average urban pigeon.

  QED

  Misao, gửi bồ câu đưa thư.

  Misao, send pigeons.

  OpenSubtitles2018.v3

  Còn giờ phải nói chuyện với 1 con bồ câu

  And now I’m talking to a pigeon.

  OpenSubtitles2018.v3

  Trở nên như bồ câu làm tổ hai bên hẻm núi’”.

  And become like a dove that nests along the sides of the gorge.’”

  jw2019

  Nếu của-lễ là loài chim, thì phải là con cu đất hay bồ câu con.

  If the sacrifice was from the fowls, it had to be from the turtledoves or young pigeons.

  jw2019

  Mabel, con bồ câu mét tám của tôi!

  Mabel, my 6-foot dove!

  OpenSubtitles2018.v3

  Chúng ta sẽ cần bánh bồ câu.

  We’re going to need pigeon pies.

  OpenSubtitles2018.v3

  Nó chỉ giống chim bồ câu thôi.

  It only looks like one.

  jw2019

  Cô có thể bán cho tôi một con bồ câu.

  You could sell me a pigeon.

  OpenSubtitles2018.v3

  Yelena, con bồ câu của anh, em có điều gì không rõ ràng sao?

  Yelena, my sweet dove, did you get confused?

  OpenSubtitles2018.v3

  So sánh với các loại chim thường—chim sẻ, chim cổ đỏ, bồ câu hoặc chim ưng.

  Compare with a familiar bird—sparrow, robin, pigeon or hawk.

  jw2019

  Sao lại dùng bồ câu, Cesare?

  Why the dove, Cesare?

  OpenSubtitles2018.v3

  Hoặc là lũ bồ câu.

  Or the pigeons.

  OpenSubtitles2018.v3

  Cô chưa hỏi anh ta bồ câu này là ai sao?

  You never asked him Who this dove was?

  OpenSubtitles2018.v3

  Đây là một đàn bồ câu đang tranh nhau những vụn bánh mì

  This is a cluster of pigeons fighting over breadcrumbs.

  OpenSubtitles2018.v3

  Nhưng con muốn nói… khói nhiều hơn bồ câu.

  But I’d say there’s more smoke than pigeon.

  OpenSubtitles2018.v3

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chim Bồ Câu Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Bồ Câu Thích Ăn Gì Nhất? Giải Đáp Thắc Mắc Cho Người Mới Nuôi Bồ Câu
 • Cách Dụ Yến Về Nhà Yến Mới Làm Tổ
 • Mơ Thấy Chim Đánh Đề Con Gì
 • Hiệu Quả Từ Mô Hình Nuôi Yến Trong Nhà Theo Kỹ Thuật Tiên Tiến
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100